فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 3285


درباره من
من مغــــــــــــــــــــــــــرور نیستم


فقط نیازی به حرف زدن با هرکسی را نمی بینم


از من نرنج، من نه مغرورم و نه بی احساس، فقط دل خسته ام از اعتمادی بی جا


رکم، دروغگو نیستم... ساکتم، لال نیستم


اگر برایت سنگینم با یک خداحافظی خوشحالم کن


این روزها شیشه شده ام، زود می شکنم... اما ناجور میبرم


من ادم سختگیری نیستم، فقط آدمی، از جنس (آدم) سخت، گیر می آورم

*******************چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)