فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 10260


درباره من
شرط می بندم؟
شرط می بندم؟
پیش به سوی؟
پیش به سوی؟
بازگشت دایناسورها!!!
بازگشت دایناسورها!!!
فقط تاسف!
فقط تاسف!
کمتر از حیوان
کمتر از حیوان
چی شد پس؟
چی شد پس؟
شرزاده رو ببین!!!
شرزاده رو ببین!!!
مردم سخت در اشتباه هستند
مردم سخت در اشتباه هستند
این اعتراض نیست
این اعتراض نیست
خواب ۴۰ساله
خواب ۴۰ساله
منافقین در کمین هستند
منافقین در کمین هستند
روحانی مچکریم
روحانی مچکریم
نقش دولت در اغتشاشات روز؟
نقش دولت در اغتشاشات روز؟
رابطه با دنیا این بود؟
رابطه با دنیا این بود؟
تروریست قاتل
تروریست قاتل
کلید روحانی
کلید روحانی
جشن گرگها
جشن گرگها
بدون شرح +توضیحات
بدون شرح +توضیحات
فتنه گر یا کافر؟؟؟
فتنه گر یا کافر؟؟؟
صبح که از خواب پا میشم می بینم رژیم سرجاشه!این چه وضعشه؟
صبح که از خواب پا میشم می بینم رژیم سرجاشه!این چه وضعشه؟
مریم رجوی دلسوز مردم
مریم رجوی دلسوز مردم
حرفهای جهانگیری معاون اول درباره حوادث روز
حرفهای جهانگیری معاون اول درباره حوادث روز
تحریم های اقتصادی جدید
تحریم های اقتصادی جدید
شعارهای فتنه۹۶
شعارهای فتنه۹۶
ملت ایران گرسنه اند؟!!!!
ملت ایران گرسنه اند؟!!!!
بی بی سی وحوادث؟!
بی بی سی وحوادث؟!
واکنش خاتمی به حوادث روز؟؟
واکنش خاتمی به حوادث روز؟؟
تلگرام برای همیشه مسدود می شود؟؟؟
تلگرام برای همیشه مسدود می شود؟؟؟
تا۱۴۰۰با روحانی
تا۱۴۰۰با روحانی
حرفهای ترامپ در باره ملت ایران!!
حرفهای ترامپ در باره ملت ایران!!
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir