فراموش کردم
رتبه کلی: 2


درباره من


چشمهایم را به مسخره گرفت و گفت مگر کاکتوس ها هم عاشق میشوند؟؟؟اینجا بهترین روزهایم را گذراندم
ترک نمیکنم خاطراتم را

آلبوم: VvXvF
زوزه کن ای باد زوزه کن ای باد واسه سگ وقت بزارین واسه سگ وقت بزارین یاخجیلیخ یاخجیلیخ تو بلای جانی طوفانی تو بلای جانی طوفانی من قلبی داشتم که توش زندگی کنی من قلبی داشتم که توش زندگی کنی حس بد حس بد من حاکم شبم من حاکم شبم ما چون ز دری پای کشیدیم  کشیدیم ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم من قمار باز احساسم من قمار باز احساسم میروم میروم من اونی ایستدیم من اونی ایستدیم چتر بودم براش چتر بودم براش با تو بودن با تو بودن تبریز لعنتی تبریز لعنتی مرد منم تو نایش مرد منم تو نایش تلگرام لعنتی تلگرام لعنتی و تو چه آسان میخوابی و تو چه آسان میخوابی کجایی کجایی خدای دروغین خدای دروغین تک به تک سلولهای بدنم خالی از توست تک به تک سلولهای بدنم خالی از توست سن سیز هر گجه اولیرم سن سیز هر گجه اولیرم مرا بخواه تا از تو دور شوم مرا بخواه تا از تو دور شوم پاییز لعنتی پاییز لعنتی از در و دیوارش درد چکه میکرد از در و دیوارش درد چکه میکرد حسـود شاید دیوانه نیستم اما حسـود شاید دیوانه نیستم اما روز نمیشود شبی که خالی از تو باشد روز نمیشود شبی که خالی از تو باشد یک من ولی خالی از من مال تو یک من ولی خالی از من مال تو و یک دنیا تورا کم دارم و یک دنیا تورا کم دارم بی تو مهتاب شبی باز میـــــــمیرم بی تو مهتاب شبی باز میـــــــمیرم گوزلرون گوزلرون تو مشکلی نداشتی من زخمی بودم تو مشکلی نداشتی من زخمی بودم بی حساب میشیم بی حساب میشیم تو یک نفر تو یک نفر منده اویاخ سنده اویاخ منده اویاخ سنده اویاخ گوزلرین من سویردیم گوزلرین من سویردیم گاهی هزاران طاووس جای یک کلاغ را پر نمیکند گاهی هزاران طاووس جای یک کلاغ را پر نمیکند اولین بار اولین بار تظاهر کن تظاهر کن دوستت داشتم دوستت داشتم در ودیوار نصیحتم میکنند هیچ کس نمیداند اونیکه رفته تویی در ودیوار نصیحتم میکنند هیچ کس نمیداند اونیکه رفته تویی خودکشی میکنم به دست تو خودکشی میکنم به دست تو چشام سگ داشت چشام سگ داشت وفادار بود هار شد وفادار بود هار شد سهم مترسک سهم مترسک تابستان سرد تابستان سرد گوروم ای یار سنی دونیاده گون گورمیسن گوروم ای یار سنی دونیاده گون گورمیسن نامرد ترین شخص نامرد ترین شخص فر افکنی فر افکنی به تو که شک نمیکردم به تو که شک نمیکردم شبا نمیتونم بخوابم شبا نمیتونم بخوابم
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (5)