فراموش کردم
رتبه کلی: 2


درباره من


چشمهایم را به مسخره گرفت و گفت مگر کاکتوس ها هم عاشق میشوند؟؟؟اینجا بهترین روزهایم را گذراندم
ترک نمیکنم خاطراتم را

آلبوم: مجید خراطها
نگران این دل بی سروپام نگران این دل بی سروپام میرم وعاشق میشم شاید بهت بر بخوره میرم وعاشق میشم شاید بهت بر بخوره تو که مردونه از پیشم نرفتی تو که مردونه از پیشم نرفتی قسمت نشد ببینمت قسمت نشد ببینمت خداحافظ خداحافظ واسه من فرصت نداشتی چرا دائم پیششی واسه من فرصت نداشتی چرا دائم پیششی اگه قسمت نبود اگه قسمت نبود گیتار--------مجید خراطها گیتار--------مجید خراطها متن آهنگ قایق ازمجید خراطها متن آهنگ قایق ازمجید خراطها مجید خراطها-خدانگهدار مجید خراطها-خدانگهدار سلطان احساس سلطان احساس عشق است مجید خراطها-بلاتکلیف عشق است مجید خراطها-بلاتکلیف مجید خراطها مجید خراطها
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات پایگاه خبری تحلیلی ثمره نیوز www.samarehnews.ir