فراموش کردم
رتبه کلی: 2


درباره من


چشمهایم را به مسخره گرفت و گفت مگر کاکتوس ها هم عاشق میشوند؟؟؟اینجا بهترین روزهایم را گذراندم
ترک نمیکنم خاطراتم را

آلبوم: دود
وقتی ما میریم سره کار وقتی ما میریم سره کار شهرت اولسون شهرت اولسون بویورون دا بویورون دا دوستان بفرمایین قلیان دوستان بفرمایین قلیان تلخی این سیگار شیرین تر از دروغهای توست تلخی این سیگار شیرین تر از دروغهای توست قلبم سوخته... قلبم سوخته... سیــــــــــــگار یه درس خوب بهـــــــــم یاد داد سیــــــــــــگار یه درس خوب بهـــــــــم یاد داد شاید فردا که من نباشم شاید فردا که من نباشم دردِ تلخ می خواهد و زخمِ کهن دردِ تلخ می خواهد و زخمِ کهن آخرین بوسه آخرین بوسه خاکستر سیگارت را در چشم من بنشان خاکستر سیگارت را در چشم من بنشان اگر خدایی یافتی ازش بپرس اگر خدایی یافتی ازش بپرس یاشاسین آغ سقل مملکت یاشاسین آغ سقل مملکت میخواهم قانون را بشکنم میخواهم قانون را بشکنم کافه چی عرق بده سگم کن کافه چی عرق بده سگم کن من خاکستر شدم من خاکستر شدم بگیر بمیر---------ولی با هر آدم نامردی درد و دل نکن بگیر بمیر---------ولی با هر آدم نامردی درد و دل نکن سیگار بدهید..... سیگار بدهید.....  اولین باری که عشقم فهمید سیگار میکشم ،مثل بارون بارید اولین باری که عشقم فهمید سیگار میکشم ،مثل بارون بارید می گن یه نخ سیگار آدم و آروم می کنه می گن یه نخ سیگار آدم و آروم می کنه  اونیکه می سوخت اونیکه می سوخت " سیگارم" بود تبلیغ سیگار تبلیغ سیگار از من پرسید: سیگار را ترک نکردی؟ از من پرسید: سیگار را ترک نکردی؟ اینجا جای یک دوست کم است اینجا جای یک دوست کم است معتاد معتاد ازغمش بادود ودم همدم شدم-باده نوش غصه ی او من شدم ازغمش بادود ودم همدم شدم-باده نوش غصه ی او من شدم سیگاری ها-----------بیاین سیگاری ها-----------بیاین
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)