فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4353


درباره من
آتام بابک اوزوم تورکم
آنام تومروس اوزوم قوردام
اورک تاقت اوزوم دردم
سوزوم حججت اوزوم مردم
گوزوم خسته اوزوم مستم
ائلیم طوفان اوزوم دستم
یوردوم اویاق اوزوم سایاق
وطن تورباق اوزوم بوداق
ائلیم قودرت اوزوم قیرت
سازم ثیروت اوزوم قیمت
وطن جننت اوزوم داغام
یوردوم سئوینج اوزوم شادام
....
دختری سوار تاکسی شد و کنار یک روحانی جوان و زیبا نشست. او به روحانی نظر داشت ولی روحانی جوان از قصد دختر باخبر شد و زود پیاده شد... راننده تاکسی که متوجه شده بود به دختر جوان گفت: روحانی شبها درقبرستانی مشغول عبادت است... تو امشب با لباس فرشتها برو و بگو من از طرف خدا آمده ام... دختر جوان رفت و ن...
تاریخ درج: ۹۴/۰۳/۲۱ - ۱۲:۳۵ ( 8 نظر , 70 بازدید )
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات