فراموش کردم
رتبه کلی: 8450


درباره من
خالق من "بهشتی" دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛ و "دوزخی" دارد، به گمانم کوچک و بعید؛ و در پی دلیلیست که ببخشد ما را ... "دکتر علی شریعتی"/ چند وقتیستـــــــــــــ همه دلگیرند از من ... دلیل میخواهند ... مدرک میخواهند برای غمگین بودنم .... برای نا امید بودنم،برای تلخ شدنم .... نگران نباشید !!! من نه غمگینم ...نه نا امید ... نه تلخ ... فقط مدتیستــــــــــــ که به دنبالشان میگردم ... مدتیست که گم شده اند... صبرم ... تحملم ... امیدهایم ../
saeed
saeed
saeed
saeed
saeed
saeed
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
سعید
سعید
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
لو کس
سعید
سعید
سعید
سعید
سعید
سعید
saeed
saeed
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)