فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4980


درباره من
ققنوس وار بـال بـر آتـش هـمی زنـم،
تا ره برم در آتش خود بر کمال خویـش...
ما بـعد مـرگ زنـدگی آغـاز مـی کنیم،
یابـیم جـاودانـگی از ارتـحــال خـویـش...
محمد ایلغاری یکتاپرست اریایی ام در قلمرو کوروش ساسان راد طاهره1371 سومیناز-مهسا سارا محبی میرداودمعصومی علاء معصومه همایونی مجتبی( BORJ ) فرشته آزادی الناز شیرازی حمید صدیقی مریم رمضانی
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)