فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 7390


درباره من
#مرگ
#مرگ
هوا ایستیدی
هوا ایستیدی
میلاد راستاد
میلاد راستاد
معتاد لبخنداش
معتاد لبخنداش
همه موارد
همه موارد
ویییییییییییی
ویییییییییییی
......
......
دلم براش خیلی تنگه
دلم براش خیلی تنگه
مرگ ..
مرگ ..
فاطی عاشقتم
فاطی عاشقتم
هه..
هه..
تو راه مدرسه ...
تو راه مدرسه ...
نازی
نازی
بدونه بهتره...
بدونه بهتره...
 ff
ff
دوسش دارم
دوسش دارم
.fffff
.fffff
عشق خالش
عشق خالش
بغلش کنی .....
بغلش کنی .....
بابام یعنی ....
بابام یعنی ....
اقایون فروردینی
اقایون فروردینی
مرگم نزدیکه ...
مرگم نزدیکه ...
آمین ..
آمین ..
لایک کن ببین چی می شه. شاید حقیقت پیدا کرد.
لایک کن ببین چی می شه. شاید حقیقت پیدا کرد.
آمین
آمین
....
....
قلب درد ...
قلب درد ...
نمیتونم ......
نمیتونم ......
...
...
قلب ی دختر..
قلب ی دختر..
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات