فراموش کردم
رتبه کلی: 2652


درباره من
خانوم خانه
فکرش را بکنمن خانوم خانه ای باشمکه شب وقتی تو میایی با فنجان چای به استقبال خستگی هایت بیایم و تو لبخند از لبت نرود وقتی میگویی امروز چه کرده و چقدر خسته ای..دست آخر من هم با همان لبخند بگویم تمام خستگی هایت را به جان میخرم جانانم....من این خانه رافقط با تو میخواهماین زندگی را فقط با تو میخواهم...
تاریخ درج: ۹۸/۰۴/۱۳ - ۱۶:۵۳ ( 31 نظر , 212 بازدید )
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات شبهای جمعه در میانالی