فراموش کردم
رتبه کلی: 2652


درباره من
1- هیچ کدام 56% 2- دختر بد اخلاقی هستم 19% 3- دختر مهربونی هستم 15% 4- یا دختر دلسوزی هستم 11% مجموع آراء: 27 رایرای ها قابل مشاهده است
خانوم خانه
فکرش را بکنمن خانوم خانه ای باشمکه شب وقتی تو میایی با فنجان چای به استقبال خستگی هایت بیایم و تو لبخند از لبت نرود وقتی میگویی امروز چه کرده و چقدر خسته ای..دست آخر من هم با همان لبخند بگویم تمام خستگی هایت را به جان میخرم جانانم....من این خانه رافقط با تو میخواهماین زندگی را فقط با تو میخواهم...
تاریخ درج: ۹۸/۰۴/۱۳ - ۱۶:۵۳ 36 نظر , 329 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)