فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 72


درباره من
آدم به سگ دو لقمه نون بده اون سگ تا عمر داره حرمت نگه میداره
1- دق دادن ما 80% 2- رفع فیلتر تلگرام 20% 3- رایگان کردن نت ملی 0% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
1- وصلم 92% 2- نه هنوز 8% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خیر 82% 2- بله 18% مجموع آراء: 17 رایرای ها قابل مشاهده است
1- من تنها هستم 71% 2- من با عشقم هستم 29% مجموع آراء: 72 رایرای ها قابل مشاهده است
1- برد اسپانیا 57% 2- برد ایران 29% 3- تساوی 14% مجموع آراء: 21 رایرای ها قابل مشاهده است
1- موافق 91% 2- مخالف 9% مجموع آراء: 33 رایرای ها قابل مشاهده است
1- موافق 57% 2- مخالف 43% مجموع آراء: 37 رایرای ها قابل مشاهده است
1- اره خوبه 53% 2- زشته عیبه نزار 47% مجموع آراء: 49 رایرای ها قابل مشاهده است
1- قبلی 52% 2- فعلی 48% مجموع آراء: 27 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بله عالیه 73% 2- ما غلط میکنیم راضی نباشیم 27% مجموع آراء: 37 رایرای ها قابل مشاهده است
1- همه ی موارد 55% 2- خوبم 32% 3- فوق العادام 10% 4- خیلی خیلی خوبم 3% مجموع آراء: 31 رایرای ها قابل مشاهده است
1- حامد 63% 2- معید 37% مجموع آراء: 19 رایرای ها قابل مشاهده است
1- دخترم 73% 2- پسرم 27% مجموع آراء: 49 رایرای ها قابل مشاهده است
1- شب 87% 2- ظهر 8% 3- صبح 3% 4- عصر 3% مجموع آراء: 38 رایرای ها قابل مشاهده است
1- باخت 44% 2- برد 42% 3- تساوی 14% مجموع آراء: 36 رایرای ها قابل مشاهده است
1- پرهام 59% 2- پویان 25% 3- رادمان 16% مجموع آراء: 44 رایرای ها قابل مشاهده است
1- با تور 37% 2- با زبون چرب 37% 3- با دست 15% 4- با چنگول 11% مجموع آراء: 27 رایرای ها قابل مشاهده است
1- گل اضافی بود 45% 2- هدف خاصی نبود 36% 3- نسخه آزمایشی بود 9% 4- اصلا کار خدا نبود 9% مجموع آراء: 22 رایرای ها قابل مشاهده است
1- موافقم 59% 2- مخالفم 41% مجموع آراء: 29 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره 65% 2- نع 35% مجموع آراء: 46 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)