فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 72


درباره من
فرقی نمی کند که تو را چقدر دوست می دارم

فرقی نمیکند معشوقه ام باشی

رَفیقم باشی..

یا از خویشاوندانم...

اگر روح من را بیازاری

بعد از بارها بخشش

یک روز صبح میبینی من هستم اما

نگاهم به تو

خنده هایم با تو

حرف هایم با تو

درد دل هایم با تو

شبیه دیروز نخواهد بود

من اینگونه می روم

برای همیشه...

****************

پستام بدون مخاطب
1- دق دادن ما 78% 2- رفع فیلتر تلگرام 22% 3- رایگان کردن نت ملی 0% مجموع آراء: 9 رایرای ها قابل مشاهده است
1- وصلم 92% 2- نه هنوز 8% مجموع آراء: 13 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خیر 82% 2- بله 18% مجموع آراء: 17 رایرای ها قابل مشاهده است
1- من تنها هستم 71% 2- من با عشقم هستم 29% مجموع آراء: 72 رایرای ها قابل مشاهده است
1- برد اسپانیا 57% 2- برد ایران 29% 3- تساوی 14% مجموع آراء: 21 رایرای ها قابل مشاهده است
1- موافق 91% 2- مخالف 9% مجموع آراء: 33 رایرای ها قابل مشاهده است
1- موافق 57% 2- مخالف 43% مجموع آراء: 37 رایرای ها قابل مشاهده است
1- اره خوبه 53% 2- زشته عیبه نزار 47% مجموع آراء: 49 رایرای ها قابل مشاهده است
1- قبلی 52% 2- فعلی 48% مجموع آراء: 27 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بله عالیه 73% 2- ما غلط میکنیم راضی نباشیم 27% مجموع آراء: 37 رایرای ها قابل مشاهده است
1- همه ی موارد 55% 2- خوبم 32% 3- فوق العادام 10% 4- خیلی خیلی خوبم 3% مجموع آراء: 31 رایرای ها قابل مشاهده است
1- حامد 63% 2- معید 37% مجموع آراء: 19 رایرای ها قابل مشاهده است
1- دخترم 73% 2- پسرم 27% مجموع آراء: 49 رایرای ها قابل مشاهده است
1- شب 87% 2- ظهر 8% 3- صبح 3% 4- عصر 3% مجموع آراء: 38 رایرای ها قابل مشاهده است
1- باخت 44% 2- برد 42% 3- تساوی 14% مجموع آراء: 36 رایرای ها قابل مشاهده است
1- پرهام 59% 2- پویان 25% 3- رادمان 16% مجموع آراء: 44 رایرای ها قابل مشاهده است
1- با تور 37% 2- با زبون چرب 37% 3- با دست 15% 4- با چنگول 11% مجموع آراء: 27 رایرای ها قابل مشاهده است
1- گل اضافی بود 45% 2- هدف خاصی نبود 36% 3- نسخه آزمایشی بود 9% 4- اصلا کار خدا نبود 9% مجموع آراء: 22 رایرای ها قابل مشاهده است
1- موافقم 59% 2- مخالفم 41% مجموع آراء: 29 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره 65% 2- نع 35% مجموع آراء: 46 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات