فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه ویژه: 12
رتبه کلی: 200


درباره من
افتخار میکنم که بچه خونگرم هرمزگانم


چه افتخار بیشتر ازین... که خوم یه چوک بندرم... عاشق لنگ و کپل و لیح و سباس و کلیرم... چه افتخار بیشتر ازین... گوشتم سیاه و دلم سفید ...دختر چوکنم نجیب ...دنیا مثل مایی ندید...
عید سعید فطر بر شما دوستان و خانواده محترم مبارک باد ►0:44 عید سعید فطر بر شما دوستان و خانواده محترم مبارک باد►0:30 بندرپل►1:0 افتادن تانکر حمل سوخت به دریا بندر پل►0:15 شفا►0:14 زینت هر مسلمان►0:15 غیبت►0:15 این کلیپ و از دست ندید وای خدا این کار و نصیب گرگ بیابونم نکن►2:10 رو سر در بهشت نوشته.....►2:5 غمگین►2:46 توجه پدآخر گوش بدین خیلی به دل میشینه►3:24 آهنگ بندری برا گوشی►0:20 آیا به خدا گفتیم که ای خدا دستت درد نکنه►3:30 یه داستان آموزنده►1:50 این چاهی که حضرت یوسف علیه السلام برادرانش در آن انداختنش►2:51 در حین سونوگرافی جنین در حال دست زدن►0:16 دونفر بیشتر وجود ندارد.►3:37 نقطه های آخرالزمان►2:21 خواب افتادن برا نماز صبح►1:45 رسول الله ص می فرماید.►1:2 غم از دست دادن مادر بچه میمون من که خیلی ناراحت شدم دوستان اینو از دست ندین►3:0 مرگ خبر نمیکند►2:24 احسنت به این موتور سوار►1:13 خخخخخخ►0:14 حجله عروس و داماد هرمزگان►0:51 دوستان این کلیپ و تا آخر گوش بدین خیلی جالبه►6:0 رسم و رسومات مناطق جنوب نیمه شعبان►1:3 سایپا►2:8 عزیزان من همیشه بیاد خدا باشیم►1:31 ساحل زیبای هرمزگان►1:1 خیلی جالبه حتما از دست ندین►0:52 آیا دوست دختر داشتن گناه است►1:20 مواظب باشیم ابنا همش در نامه اعمالمان ثبت خواهد شد►0:15 این کلیپ و از دست ندین هرمزگان ►3:2 خدایا امیدم به تو►0:15 دروازبانی که توهم زدا►0:18 جشن قرآن ►6:12 جدول ضرب را از این آقا یاد بگیرید►2:33 گدایی این خانم را از دست ندید تا آخر ببینید►3:57 اینه سبک زندگی اسلامی!؟►2:24 حرکات خیلی جالب سر چهارراه►1:13 دوستی مرغ و پسر بچه سبحان الله►0:15 خخخخخخخخ►0:7 خخخخخخخخ►0:8 قصه روباه و زاغ►1:14 تعویض پرده خانه خدا عادت هر ساله ای است که روز نهم ماه ذیحجه و همزمان با روز عرفه ، پس از شستشوی کعبه با گلاب کاشان طی مراسم خاصی انجام می شود.►2:59 جوانی المثنی نمیشه►2:10 موج دریا در بلوار هرمزگان►0:16 حالگیری دو پسر بچه به زبان بندری خیلی جالبه.►5:26 به صدای این پرنده خوب گوش بدین►1:21 به حرفای این دختر گوش بدین►0:23 در جوانی طاعت چندان نکردم......►2:41 یه جایی از کار میلنگه►2:24 تو که انگلیسی بلد نیستی چرا سوتی میدی►0:46 فلفل نبین چه ریزه►2:7 تقی خان خیلی جالبه تا آخر ببینید►6:43 سربازان اسراییلی در نقش پت و مت►2:14 بندر عباس قدیم آهنگ یادش بخیر►2:30 تپه مرگ جزیره قشم►3:32 احسنت به این رانندگی►4:20 جزیره قشم►7:4 خیلی جالبه از دست ندین....►1:48 میمون و خروس►1:15 امشب دل من►0:15 اینو باش ►0:12 خخخخخخخخخخخ►0:14 توپ بازی بین سگ و لاکپشت►1:16 تو چه با این حرفا►0:58 خخخخخخخخ►0:8 خودم►2:39 راننده ناشی►0:9 تعمیرگاه بردن خر دوربین مخفی►2:44 خخخخخخخخخخخ►0:15 رمضان کریم►0:43 آخر عاقبت دستی کشیدن کنار ساحل جزیره قشم►0:14 سرکاری خخخخ►0:15 خخخخخخخخخخخ►0:57 خخخخخخخخخخخ►0:9 دخترا و پسرا بعد از لحظه تلخ جدایی►1:5 آش نخورده دهن سوخته خخخخخخخخ►1:38 خخخخخخخخ►1:2 نمایش فیلم به زبان بندری طنز►1:58 خخخخخخخخ►1:36 خخخخخخخخ►0:45 کلیپ خانوم برزیلی که در روز عروسی اش مسلمان میشود►0:47 حرکات جالب این پیرمرد►0:6 به سلامتی مادر►1:32 خبرنامه ►0:30 کلید خانه کعبه در دست کیست►3:4 عروسی►7:41 تا آخر ببینید خیلی قشنگه►3:55 بالا آمدن آب دریا►0:30 مجبوری باپنچری بری►0:13 ساز►0:43 نان به این بزرگی►1:40 سیما سیما سیما►2:16 بندری►4:47 سرباز وطن►4:18 بندری شاد تا آخرش گوش بدین از دست ندین►5:52 ترانه بندری►5:5 www.chamaki.info►4:36 بندری موسی لبنانی►4:36 ترانه بندری مریم►3:40 بندری شاد از دست ندین►3:21 خخخخخخخخ►0:9 کی دل داره تو همچین موجی ►1:20 حرکت این آقا پسر چن تا لایک داره(لایک کنید ممنون)►0:57 خخخخخخخخ►0:12 بچه های بندر►5:16 خخخخخخخخخ►0:10 خخخخخخخخخ►1:40 خخخخخخخخخ►0:13 طنز►4:57 خخخخخخخخخ►2:44 جوو گیر نشو►1:40 بمب گذاری►0:21 جنوبی►2:19 ...........►0:41 رقص►1:30 رقص سر کلاس►0:47 بندری شاد►3:24 لاله لاله لاله لاله►3:34 بندری از دست ندین►3:31 ترقه►0:19 ترانه بندری شاد►3:9 (عیدکم مبارک)►0:45 عید فطر بر همگان مبارک{شعر}►0:45 خاله خاله شعر بندری►4:0 بندری شاد►4:30 ترانه بندری شاد►3:58 سوره الرحمن►3:33 آی دیوونه►3:52 ایمان استار دلم گرفته►4:0 \250انجكتور ►0:55
کاربران آنلاین (0)