فراموش کردم
رتبه ویژه: 9
رتبه کلی: 222


درباره من
افتخار میکنم که بچه خونگرم هرمزگانم


چه افتخار بیشتر ازین... که خوم یه چوک بندرم... عاشق لنگ و کپل و لیح و سباس و کلیرم... چه افتخار بیشتر ازین... گوشتم سیاه و دلم سفید ...دختر چوکنم نجیب ...دنیا مثل مایی ندید...
بندرپل
بندرپل
ساحل بندرپل
ساحل بندرپل
 بندرپل
بندرپل
ساحل بندرپل
ساحل بندرپل
سهیل
سهیل
حاج حسین بازماندگان و آقای محمد آرنگ
حاج حسین بازماندگان و آقای محمد آرنگ
تیم نوجوانان ساحل بندرپل
تیم نوجوانان ساحل بندرپل
بچه های محله شهرک
بچه های محله شهرک
ساحل بندرپل
ساحل بندرپل
mohammad
mohammad
افتادن تانکر حمل سوخت به دریا بندر پل
افتادن تانکر حمل سوخت به دریا بندر پل
محمد مرادی
محمد مرادی
مهدرویش بندربل
مهدرویش بندربل
مهدرویش بندربل
مهدرویش بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
بندربل
حامد
حامد
جبار
جبار
بندربل
بندربل
....
....
.....
.....
احمد
احمد
شفا
شفا
ساحل زیبای هرمزگان
ساحل زیبای هرمزگان