فراموش کردم
رتبه کلی: 1521


درباره من
پایه گذار تریکینگ در میانه
پیمان حیدری
مکان تمرین : سالن امام خمینی
روز های زوج ساعت 16:00 الی 17:30
شماره تماس : 09145032254
استاد پیمان حیدری تریکینگ
استاد پیمان حیدری تریکینگ
استاد پیمان حیدری تریکینگ
استاد پیمان حیدری تریکینگ
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
مسابقه ژیمناستیک میانه
مسابقه ژیمناستیک میانه
کسب قهرمانی شاگردهای استاد پیمان حیدر
کسب قهرمانی شاگردهای استاد پیمان حیدر
تیم ژیمناستیک استاد پیمان
تیم ژیمناستیک استاد پیمان
تیم ژیمناستیک استاد پیمان
تیم ژیمناستیک استاد پیمان
مسابقه ژیمناستیک میانه باشگاه تریک استار
مسابقه ژیمناستیک میانه باشگاه تریک استار
مسابقه ژیمناستیک میانه
مسابقه ژیمناستیک میانه
استاد پیمان حیدری و قهرمانای باشگاه تریک استار
استاد پیمان حیدری و قهرمانای باشگاه تریک استار
استاد پیمان حیدری و شاگرد قرمانشون نیما موسوی
استاد پیمان حیدری و شاگرد قرمانشون نیما موسوی
داوری مسابقه تریکینگ شمالغرب کشور   استاد پیمان حیدری و شهریار عظیمی
داوری مسابقه تریکینگ شمالغرب کشور استاد پیمان حیدری و شهریار عظیمی
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری و استاد شهریار عظیمی
استاد پیمان حیدری و استاد شهریار عظیمی
سومین دوره مسابقات تریکینگ شمالغرب کشور در میانه
سومین دوره مسابقات تریکینگ شمالغرب کشور در میانه
ایستریت  ورک اوت میانه استاد پیمان حیدری
ایستریت ورک اوت میانه استاد پیمان حیدری
تیم تریکینگ شمالغرب کشور
تیم تریکینگ شمالغرب کشور
استاد پیمان حیدری
استاد پیمان حیدری
جشنواره ژیمناستیک میانه تیم تریک استار استاد پیمان حیدری
جشنواره ژیمناستیک میانه تیم تریک استار استاد پیمان حیدری
استاژ فنی تریکینگ  (میانه ) ۱۵ آذر ۹۶ #trickstar #hyper #tricking #irantricking #icymonkey #تریکینگ #میانه تریکینگ
استاژ فنی تریکینگ (میانه ) ۱۵ آذر ۹۶ #trickstar #hyper #tricking #irantricking #icymonkey #تریکینگ #میانه تریکینگ
پخش مسابقه شمالغرب کشور (تریکینگ ) در اخبار ۲۳
پخش مسابقه شمالغرب کشور (تریکینگ ) در اخبار ۲۳
مسابقه کشوری تریکینگ به اسپانسر گری آیس مانکی
مسابقه کشوری تریکینگ به اسپانسر گری آیس مانکی
کسب مقام اول استاد پیمان حیدری
کسب مقام اول استاد پیمان حیدری
کسب مقام دوم بتلینگ کشوری تریکینگ
کسب مقام دوم بتلینگ کشوری تریکینگ
قهرمانی تریکر  تیم تریک استار میانه در بتلینگ کشوری تریکینگ
قهرمانی تریکر تیم تریک استار میانه در بتلینگ کشوری تریکینگ
 برگذاری استاژ وبتلینگ کشوری در خانه تریکینگ تهران
برگذاری استاژ وبتلینگ کشوری در خانه تریکینگ تهران
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)