فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 6936


درباره من
دستگاه آنالیز گاز های خونی
1Telegram.me/Mashhad_BMEهمان طور که می دانید ABG مختصر شده Arterial blood gas به معنی گاز های خون شریانی است.برای اندازه گیری گازها در خون ، دستگاه مخصوصی به همین نام وجود دارد. گاز های خونی شامل دی اکسیدکربن، اکسیژن، بیکربنات و گاهی PH خواهند بود. دستگاهی که برای اندازه گیری اکسیژن ، دی اکسید کربنو...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۹:۰۱ 0 نظر , 1 بازدید
48 آذر 93 شماره 164 سیگنال های صوتی:
سیگنال های صوتی دستگاه راکه در هنگام پرتودهی باید به صدا دربیایدچک کرده و میزان سطح صدای مناسب را کنترل کنید.برچسب ها: تمام برچسب ها، جداول و پلاکاردهای لازم و صفحات دستورالعمل بایددر دسترس و قابل فهم باشد.آلارم ها: دستگاه رادر مورد فعال شدن آلارم های صوتی و بصری (مثل افزایش بیشبررسی کنید صدای آلارم...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۹:۰۰ 0 نظر , 0 بازدید
استریلیزاسیون و دستگاه های استریلایزر
مرکز آموزشی ،پژوهشی ،درمانی پیوند اعضاء و دیالیز منتصریهروش هایتهیه و تدوین :سارا رحیمی-1/ شماره سند : 000ک/ 11 -پ11/10/ تاریخ صدور : 1010/8/ تاریخ بازنگری : 5کد بازنگری :...مرکز آموزشی ،پژوهشی ،درمانی پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه 1تعاریفاستریلیزاسیون: فرآیند شیمیایی یا فیزیکی است که تمام میکروب ها ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۵۹ 0 نظر , 0 بازدید
استریلیزاسیون و دستگاه های استریلایزر
مرکز آموزشی ،پژوهشی ،درمانی پیوند اعضاء و دیالیز منتصریهروش هایتهیه و تدوین :سارا رحیمی-1/ شماره سند : 000ک/ 11 -پ11/10/ تاریخ صدور : 1010/8/ تاریخ بازنگری : 5کد بازنگری :...مرکز آموزشی ،پژوهشی ،درمانی پیوند اعضاء و دیالیز منتصریه 1تعاریفاستریلیزاسیون: فرآیند شیمیایی یا فیزیکی است که تمام میکروب ها ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۵۷ 0 نظر , 0 بازدید
راهنمای انواع سمعک، موارد کاربرد و نحوه نگهداری آنها برای اشخاص دچار کم شنوایی
کانال آموزش تجهیزات پزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران@jahadbiomedسمعک های پشت گوشی معمولا کیفیت شنیداری بهتر و بیشتری به شما میدهندو در عین حال به دلیل قابل رویت بودن برای افرادی که در زمینه مشکل دارندانتخاب خوبی نیست. همچنین می خوانیم که سمعک های پشت رنگها و شکلهای مختلفی دارند. در مورد نوع دیگر...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۵۶ 0 نظر , 0 بازدید
سانتریفیوژ آزمایشگاهی
1Telegram.me/Mashhad_BMEسانتریفیوژ آزمایشگاهی ، یکی از ابزارات آزمایشگاه تشخیص طبی هست که با استفاده از نیروی موتور خود ،نمونه مایع را با سرعت بسیار زیادی به چرخش در می آورند. بسته به اندازه و ظرفیت نمونه سانتریفیوژهایمختلفی وجود دارد. مانند تمام سانتریفیوژ ها، سانتریفیوژهای پزشکی هم توسط اصل رسوبی ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۵۵ 0 نظر , 0 بازدید
سانتریفیوژ آزمایشگاهی
1Telegram.me/Mashhad_BMEسانتریفیوژ آزمایشگاهی ، یکی از ابزارات آزمایشگاه تشخیص طبی هست که با استفاده از نیروی موتور خود ،نمونه مایع را با سرعت بسیار زیادی به چرخش در می آورند. بسته به اندازه و ظرفیت نمونه سانتریفیوژهایمختلفی وجود دارد. مانند تمام سانتریفیوژ ها، سانتریفیوژهای پزشکی هم توسط اصل رسوبی ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۵۴ 0 نظر , 0 بازدید
سیفتی باکس
1Telegram.me/Mashhad_BMEسیفتیباکس با نام علمی Sharps Container ظرفی است از مواد پلیمر نفتی و کاملا یکبار مصرف باقابلیت نگهداری و حفظ پسماندهای تیز و برنده و همچنین سرنگهای پزشکی، که پس از پرشدن تا خطنشانه، توسط درپوش قرمز رنگ کاملا پلمپ شده و سپس دفع بهداشتی می شود. مواد بکار رفته امکانبازگشت سیفتی ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۵۳ 0 نظر , 0 بازدید
شناخت و کاربرد وسایل در دندانپزشکی ترمیمی دکتر فاطمه ملک نژاد
استاد گروه ترمیمیمنبع : غررالحکم ،ص 83 علی )ع( فرموده است : کسیکه در آموخته های خود بسیاربیندیشد دانش خود را استوار ساخته و بفهم مطالبی که نمیفهمد نائل میگردد. امام صادق )ع( فرموده است : کسیکه تحصیل علم می کندبرای آنکه به مردان عالم فخر فروشی نماید ، یا به جنگ بیسوادان برود و آنان را شکست دهد ، یا آ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۵۳ 0 نظر , 0 بازدید
کاربرد لباس هوشمند در حوزه مهندسی پزشکی
مهر 93شماره 41 162وقتی لباس با فن آوری دیجیتال هوشمند می شودبا اختراع پارچ هها و لبا سهای هوشمند یا ب هاصطلاح کامپیوتری،آنچه انسا نها از آن به عنوان پوشش استفاده م یکنند در سا لهای آیندهدر مقایسه با سالیان طولانی از زمانی که انسا نها برای نخستین بار پوشیدن لباسرا تجربه کرد هاند ، بیشترین و شگف تانگی...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۵۲ 0 نظر , 0 بازدید
کاربرد های لیزر
به نام خدا موضوع تحقیق : کاربردهای لیزی کم توان در فیزیو تراپی مقدمه بر اساس شواهد و مدارک موجود یونانیها و رومیها هر دو از اثرات مفید و درمانی نور بطور تجربی اطلاع داشته و از آن در درمانهای مختلف بهره می‌جستند.لیزر این نور شگفت از نظر ماهیت هیچ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۵۱ 0 نظر , 0 بازدید
در خصوص دستگاه های سونوگرافی، فواید اجرای پروسه کنترل کیفی به شرح زیر است:
شماره 173شهریور 61 94است.نگهداری پیشگیرانه از دستگاه های سونوگرافی تهیه تصاویر تشخیصی مناسب و یا (Hyper echoic) بررسی توان دستگاه در افتراق متاستازهای هایپراکو از بافت های سالم اطراف (Hypo echoic) هایپواکوبررسی توان دستگاه سونوگرافی در اندازه گیری پارامترهایی نظیر : (Depth of Penetration) اندازه گیر...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۴۸ 0 نظر , 0 بازدید
لیزر در دندان پزشکی
بیش از چهل سال است که لیزر ها در پزشکی و دندانپزشکی کاربرد پیدا کرده اند و امروزه تحولات نوینی در این زمینه درحال شکل گیری است. این روزها در تبلیغات برخی مطبها و کلینیکهای دندانپزشکی نیز نوید استفاده از لیرز برای رهایی ازصدای آزاردهنده توربینهای دندانپزشکی و کاهش درد و خونریزی را میشنویم. اما ممکن ا...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۴۷ 0 نظر , 0 بازدید
پیس میکر چیست؟
2یک وسیله الکترونیکی ست که تحریکات الکتریکی را برای عضله قلب فراهمم یکند. پیس میکرها معمولاً زمانی استفاده م یشوند که امواج الکتریکیقلب کم توا نتر از حد طبیعی باشند و یا ریتم قلب دچار اختلال گردد. پیسمیکرها ممکن است دائمی یا موقتی باشند. پیس میکر موقت برای حمایتکوتاه مدت از بیماران، تا زمانی که بهبو...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۴۵ 0 نظر , 0 بازدید
استفاده در پزشکیی سلیم
ننزات مورددسنیلوفرویانرفرشچیانستمن عنوانها و تجهیزاستادانم مهندسدانشجود رضا پوراکرم رستابستانی از روشهسر کار خامحمدی پاره ایسمعرفیفهرست مطالبمعرفی دستگاه سانتریفیوژ ................................................................................... تقسم بندی سانتریفیوژها بر اساس طرز قرار گیری نمونه ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۴۵ 0 نظر , 0 بازدید
اگر چه سابقه علم اندازه گیری و کالیبراسیون به قدیمی ترین تمدن های بشری باز می گردد، اما با تغییر نوع روابط بین کشورها نسبت به زمان قدیم و گسترش این
37شماره 152آذر 92ارتباطات از سال 1875 به بعد سیستمجهانی اندازه گیری به صورت یکسان ازطرف اکثر کشورها و رفته رفته تمامی آن هاپذیرفته شد. بنابراین با هماهنگ شدن ایننظام ضرورت به وجود آمدن زبانی مشترکدر این رابطه نیز آشکار شد. مفاهیم ذکر شدهدر ادامه مباحث به عنوان کلید واژه های اینزبان مشترک، برقراری ار...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۴۳ 0 نظر , 0 بازدید
یک فریم از تجهیزات پزشکی 96 جراحی لاپاراسکوپی
32شماره 176آذر 94با نمایشگر سه بعدیمفاهیم پایهبه معنی Head که از ترکیب سه کلمه Head Mounted Monitorبه معنی نمایش گر Monitor به معنی نصب شده و Mounted سرتشکیل شده و در کل به معنی نمایشگر نصب شده بر روی سراست.فیزیولوژیجراحی لاپاراسکوپی، جایگزینی کمتر تهاجمی برای فرایندهایسنتی تر است که اغلب شامل شکافت...
تاریخ درج: ۹۸/۰۲/۰۲ - ۱۸:۴۰ 0 نظر , 0 بازدید
پیرمرد
پیرمرد
دنیا دریک چشم
دنیا دریک چشم
تنهایی
تنهایی
سال نومبارک
سال نومبارک
طنز
طنز
متفرقه
متفرقه
اموزشی
اموزشی
1- متوسط 33% 2- عالی 17% 3- خوب 17% 4- خیلی خوب 17% 5- بد 17% 6- خیلی بد 0% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
افزایش تستوسترون | روش های خوراکی و ورزشی کاربردی برای افزایش تستوسترون
مجموعه : رژیم و تغذیه افزایش تستوسترون | روش های خوراکی و ورزشی کاربردی در اینبخش روشهای افزایش تستوسترون در بدن را بررسی می‌کنیم. تستوسترون هورمون رشدی و جنسی در بدن تمام پستانداران اسـت کـه در بدن انسانها هم ترشح میشود. تولید تستوسترون در بدن مردان شش یا هفت برابر بیشتر ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۱۷ - ۱۹:۰۳ 2 نظر , 9 بازدید
درمان ماشین گرفتگی | علت و راه درمان حالت تهوع در ماشین چیست؟
مجموعه : پزشکی و سلامتی درمان ماشین گرفتگی | علت و راه درمان حالت تهوع در ماشین چیست؟ در اینبخش درباره ماشین گرفتگی صحبت میکنیم. همه ی مـا گرفتار حالت تهوع در ماشین و قطار و مترو و… شده ایم. حالت تهوع بـه هیچ عنوان احساس قابل تحملی نیست، این حالت کـه گاهی با سرگیجه و سردرد...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۱۷ - ۱۹:۰۱ 1 نظر , 9 بازدید
معرفی غذاهای نفاخ + روش درمان نفخ معده با ساده ترین روش ها
مجموعه : پزشکی و سلامتی معرفی غذاهای نفاخ + روش درمان نفخ معده با ساده ترین روش ها در اینبخش درمورد غذا های نفاخ و میوه هایی کـه نفخ می آورند صحبت می‌کنیم. نفخ معده و شکم یکی از آزاردهنده ترین مشکلات گوارشی هستند، البته نفخ خطر جدی برای بدن ندارد بلکه یک مکانیسم عادی و حتی م...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۱۷ - ۱۹:۰۰ 1 نظر , 9 بازدید
مهم ترین علائم افسردگی | نشانه های افسردگی در مردان و زنان چیست؟
مجموعه : پزشکی و سلامتی مهم ترین علائم افسردگی | نشانه های افسردگی در مردان و زنان چیست؟ مهم‌ترین علائم افسردگی در مردان و زنان چـه چیزهایی هستند؟ دراین عصر مدرن بـه هر دلیلی می‌توانیم مبتلا بـه بیماری افسردگی شویم، دعواهای خانوادگی، از دست دادن عزیزان، از دست دادن معشو...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۱۷ - ۱۹:۰۰ 1 نظر , 7 بازدید
جمشید مشایخی بازیگر ماندگار سینما درگذشت + بیوگرافی و علت فوت
مجموعه : بیوگرافی بازیگران ایرانی و خارجی جمشید مشایخی درگذشت + بیوگرافی و علت فوت جمشید مشایخی بازیگر ماندگار سینما و تلویزیون ساعت 9 شب 13 فروردین ماه 1398 درگذشت، گویا علت فوت جمشید مشایخی ایست قلبی بعد از بستری و تحمل مدت زمان بالای بیماری بوده اسـت. استاد مشایخی آثار ماندگار...
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۱۷ - ۱۸:۵۹ 1 نظر , 10 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات