فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 8615


درباره من

آنقدر دلم را شکسته اند
که تمام راه های منتهی به دل خراب شده است
چندیست تابلو زده ام
کارگران مشغول کارند آهسته برانید
نه برای دل شکسته ام
برای شما که از زخم دلم زخم بر ندارید
شاید دلیل شکستن دل ارزان بودن آنست

چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات