فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 1132


درباره من
خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است
تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار میکند ولی بویش تا مدتها بر تنت می ماند !


..............####
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########

.

$
.$
..$
..$
..$
...$
.....$
......$
........$
..........$
...........$
............$
..............$
...............$
................$
..................$
....................$
.....................$
......................$
........................$
.........................$
..........................$
..........................$
.........................$
........................$
......................$
....................$
...................$
.................$
...............$
............$
.........$
......$
....$
....$
....$...............$..$
.......$.........$........$
..........$....$............$
.............$..............$
...........$....$..........$
..........$.........$...$
.........$
........$
.......$
......$
......$
.......$
..........$
.............$
..................$
.....................$
......................$
......................$
....................$
.................$
............$
.........$
.....$
..$
.$....................$...$
$..................$........$
.$...............$...........$
..$.............$............$
..$........................$
....$......................$
......$.................$
........$.............$
..........$..........$
............$.....$
..............$..$
................$
تقدیمی......►1:4 غریبه چون که ما عاشق نشدیم►6:54 داریوش(عشق)►6:9 ابی(چشات) اینم میزارم به افتخارداداش بهرام گل!!►4:45 معین(ترکم نکن)►3:16 داریوش(برادر جان)►4:9 کاندان{یالان}ترکیه►3:51 شاهین نجفی(حاجی)►3:55 شاهین نجفی►3:45 ترکیه►4:30 ترکیه►4:10 حمیرا!!!!!!!!!►7:58 محسن لرستانی (بچه قرتی)►5:7 دلتنگم►4:23 خدایی جالب وخنده دار نگاه کنید!!!►2:12 حیدربابا......►3:26 --افبفغ►1:10 ...►0:33 مجید خرا...►1:55 -غریبه-►3:45 پاتوق►4:41 سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)