فراموش کردم
رتبه کلی: 1132


درباره من
خیانت دقیقا شبیه دود سیگار است
تنها لحظه ای جلوی چشمانت را تار میکند ولی بویش تا مدتها بر تنت می ماند !


..............####
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########

.

$
.$
..$
..$
..$
...$
.....$
......$
........$
..........$
...........$
............$
..............$
...............$
................$
..................$
....................$
.....................$
......................$
........................$
.........................$
..........................$
..........................$
.........................$
........................$
......................$
....................$
...................$
.................$
...............$
............$
.........$
......$
....$
....$
....$...............$..$
.......$.........$........$
..........$....$............$
.............$..............$
...........$....$..........$
..........$.........$...$
.........$
........$
.......$
......$
......$
.......$
..........$
.............$
..................$
.....................$
......................$
......................$
....................$
.................$
............$
.........$
.....$
..$
.$....................$...$
$..................$........$
.$...............$...........$
..$.............$............$
..$........................$
....$......................$
......$.................$
........$.............$
..........$..........$
............$.....$
..............$..$
................$
آلبوم: تصاویر پروفایل
سلامتی سرباز ها یکی خودمممم سلامتی سرباز ها یکی خودمممم چاناخ بلاغ...یهویی چاناخ بلاغ...یهویی ... ... ...... ...... منو عموغلی ... منو عموغلی ... افسانه ای به نام رفاقت... افسانه ای به نام رفاقت... خودم.... خودم.... عاقبت کار من..... عاقبت کار من..... خال کوبی... خال کوبی... ...... ...... عموغلی.... عموغلی.... خودم ... خودم ... بسوزد روزگار با خاطراتش... بسوزد روزگار با خاطراتش... زندگی جرمش اعدام است... زندگی جرمش اعدام است... موتور.. موتور.. عشقم. عشقم. ... ... عشقه عشقه خاطرات... خاطرات... خودم..... خودم..... رفاقت را از گرگ بیاموز.... رفاقت را از گرگ بیاموز.... !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! داش محسن رفیق فاب خودم داش محسن رفیق فاب خودم خودم خودم .... .... عموغلی و خودم عموغلی و خودم هی روزگار... هی روزگار... داش محسن گل داش محسن گل ............... ............... هر جا چراغی روشن است ترس از...... هر جا چراغی روشن است ترس از...... دختر دل میشکونه قربون موتورم برم که دست پا مو میشکونه.... دختر دل میشکونه قربون موتورم برم که دست پا مو میشکونه.... فروردین.... فروردین.... ..........  .......... سیزده بدر.... سیزده بدر.... .......... .......... ..... ..... عاقبت چه خواهد شد..... عاقبت چه خواهد شد..... اینم پسر عمو اینم پسر عمو اسیر سرنوشت........ اسیر سرنوشت........ همچون عقاب... همچون عقاب... توبه ای گرگ مرگ است..... توبه ای گرگ مرگ است..... داداش محسن گل داداش محسن گل ........ ........ به سلامتی هرکی تنهاست به سلامتی هرکی تنهاست love love داش بهروز داش بهروز ابی ابی ابی ابی .... .... ... ...
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)