فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 760


درباره من
سـلام مـــهــدی هستـــم بجــه میــانه

در رشته ورزشــی پارکور فـــری

رانیــک کار میـــکنم .پهلوان کســـیـ

نیست که بر مـــردم غلـــبه کـــند

بلــکه کســی اســت کـــه بــر

نـــفس خــود پـــیروز باشـــد .پارکور زندگیمه
trasor
بهترین ورزشی که دوس دارم. تریکینگ►3:18 تریکینگ ..... فقط...►2:9 خطر ات پارکور ►4:52 پارکور.....►2:53 حمید صفت .... هنوزم میشه بخشیدمو ....►5:7 aaaaaaaaaaaaaaa►3:21 خودم (وارو با لند 180) مهدی پارکور ►0:5 اهنگ یا تو از مریم قاسمی نامزد مرتضی پاشایی►2:55 گلیپ پارکور از داشم شهرام ودوستاش ►1:51 اجرای هیپنوتیزم(خودم)►1:20 چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات