فراموش کردم
رتبه کلی: 4481


درباره من
من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم
دین را دوست دارم ولی از کشیش ها میترسم
قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها میترسم
عشق را دوست دارم ولی از زنها میترسم

کودکان را دوست دارم ولی از آیینه می ترسم
سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم
من می ترسم پس هستم
این چنین می گذرد روز و روزگار من
من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم.
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)