فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 9


درباره من
ن تو خانوادمون شهید داریم ن جانباز ولی بجور عشکمو دراورد►5:2 من ب اینده ی تو بد بینمممممم►3:57 اهنگ قدیمیه عشقم►5:14 بیا برگرد►4:27 مرتضی پاشایی►3:46 چشای من ... خیلی دوس دارم►1:50 ای گل نیلوفرم►4:14 میرم►3:14 وطنم►3:23 داریوش ....►5:46 kheyli dos daram►3:16 اهنگی ک با این همه انرژی تو یلحظه همه ی انرژیمو گرف شب خوش من رفتم بای►3:24 ب یاد مائدم►2:53 رفتن►5:44 سبکشو دوس دارم►2:43 بو اکشام الوروم►5:29 عشق این اهنگم►3:17 شهروز►4:13 سامان►4:29 دلم گرفته►2:53 هوایی شدی...►3:43 ای جونم►3:36 تو حقی نداری...►2:58 امیدجهان►3:48 ..............►5:6 تقدیم ب لیلا جون چون این اهنگو دوس داره►2:45 بیا بغلم►2:29 اهنگ شاد....►3:50 میکس دیدی رفتی قشنگه ببین►3:43 ریمیکس محسن یگانه►3:25 کیملر قالدی دنیا►3:18 قهوه تلخ اسه اسه►0:52 چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (3)