فراموش کردم
رتبه کلی: 1152


درباره من
بسم الله الرحمن الرحیم


وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزلِقُونَکَ بِأَبصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّکرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکرٌ لِّلعَالَمِینَ


Gmail:navid.mashayekhi315www.navid1363.blogsky.comسکوت-سرد.رزبلاگ.کام

البته به انگلیسی


Tell:09149235509


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$____$$$$$_______$$$$$____$$ $$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$ $$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$ $$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$$_________$$ $$__________$$$$$__________$$ $$___________$$$___________$$ $$____________$____________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$$_______$$$$$$___$$ $$____$$$$$$_____$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$

ســـــــــــــــلام!!!ا

نام:نوید
نام خانوادگی:مشایخی
متولد:1363/11/05
بچه:میانه
-------------------------------------
-------------------------------------
تنهایی را دوست دارم زیرا دروغی در آن نیست...
تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست...
تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست...
تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست...
تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم..
تنهایی را دوست دارم زیرا دلهای شکسته همیشه تنهایند..
-------------------------------------
-------------------------------------
دوست دارم در مورد همه چیز فکر کنم
درباره کلبه متروک وسط باغ
درباره رودی که تبدیل شده به یک جاده
درباره چوپانی که بره اش را در کوهستان گم کرده است
درباره حصرت پیرزن بیمار برای رفتن به امام زاده
درباره کارگری که دوست دارد یک روز مرخصی با حقوق بگیرد
و درباره خودم که چه قدر بی فکرم......
-------------------------------------
-------------------------------------
خوش به حالت آسمـــان بغضت که میشکــند
همه خوشــحال میشــوند ..بغض من کـه میشــکند
همه میگــویند: چته بــــاز!!!!!!!!!!!!
-------------------------------------
-------------------------------------
اگر آمدی

به دلت بد نیار

شهر همان شهر است

کوچه همان کوچه خانه همان

... تنها من،

کمی مرده ام .

من گمان میکردم

رفتنت ممکن نیست

رفتنت ممکن شد!!

باورش ممکن نیست...
-------------------------------------
-------------------------------------
دلم گاهی

یک کلبه میخواهد

یک کلبه ی چوبی

کنار دریا

شایدهم وسط جنگل

دلم

بوی چوب باران خورده ی نم گرفته میخواهد

دلم

یک دنیا سکوت میخواهد

یک دنیا آرامش

یک بغل عشق...

اما امشب

زیر نور نقره گون مهتاب

درست همان زمان که

خیالت پهن می شود بر صحنه ی چشمانم

دلم

گرمای وجودت را

صدای گرمت را بر پیکره ی گوشم

می خواهد...

دلم

بوسه های پاکت را بر گونه های از شرم سرخ شده ام

می خواهد...

دلم امشب

یک بغل "تو" میخواهد...
-------------------------------------
-------------------------------------
گفته بودم دیوانه ام !

گفته بودم دوست داشتنم واقعی ست

یادت هست ؟

گفته بودم حرف که می زنی خواستنی ام می شوی

با دستانت که حرفی را برایم توضیح میدهی دیوانه ات می شوم

عمیق که نگاهم می کنی سُرخ می شوم

لُکنت می گیرم

بچه نیستم ولی دلم خیلی کوچکتر از این حرفهاست

دیده ای مردی را که احساسِ جنون کند با ندیدنت ؟

دیده ای مردی که گوشش هیچ صدایی نشنود جُز صدای تو ؟

هیچ نگوید جُز برای تو ؟

گفته بودم دور که هستی کم دارم !

آواره ام !

دربه درم !

می شوم مجنون و تو آن لیلی باش یکبار !

نگران نباش

من یک دیوانۀ ساکتم

عاشقم

من خیلــــــــــــــــی آرامم

بیا

تحملم سر پُر شده است

بتکان تنهاییم را

نوازشم کن

به سراغم بیا

مردی اینجا دیوانۀ بودنت شده

آمدنت را نزدیک کن . . .
-------------------------------------
-------------------------------------
شبیه کودکی نوپا،خواستنت پای دلم را می گیرد،

به سختی روی زانوی ظریفش می ایستد

و دست های کوچکش را به رویم می گشایدتا در آغوشش بگیرم

و تو اینگونه در خاطر من می مانی

و من دلم می خواهداین لحظه را بیشتر از خدا عمر کنم

و رها چون باد تو را قلمدوش در خیابان های جهان قدم بزنم!
-------------------------------------
-------------------------------------
I Love you
.I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$____$$$$$_______$$$$$____$$ $$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$ $$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$ $$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$$_________$$ $$__________$$$$$__________$$ $$___________$$$___________$$ $$____________$____________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$$_______$$$$$$___$$ $$____$$$$$$_____$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$


........---( )( )--
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
........,..( -.- )..,
........,..( -.- )..,
........---( )( )--........---( )( )--
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
........,..( -.- )..,

بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
مادر شوهر به این میگن
مادر شوهر به این میگن
دوست فیسبوکی
دوست فیسبوکی
خر خون
خر خون
ابتکار خانم های تنبل
ابتکار خانم های تنبل
بیچاره گورخر
بیچاره گورخر
بدون شرح
بدون شرح
انواع پراید
انواع پراید
بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
بچه جوجه تیغی
بچه جوجه تیغی
ترشی جنین موش
ترشی جنین موش
ابتکار جدید مهندسان ایرانی
ابتکار جدید مهندسان ایرانی
گربه ای که با ابروهای جالبش سوژه شد (عکس)
یک گربه خانگی بامزه با نام خود حساب کاربری در دو شبکه اجتماعی دارد و به لطف ابروهای منحصر به فردش در اینترنت سر و صدای زیادی به پا کرده است. به گزارش ایران ناز این گربه با نام سم که چهره کنجکاوی دارد از سال 2012 تاکنون در اینستاگرام 150،000 دنبال کننده پیدا کرده است. صاحب او آماندا کولادو 26 ساله...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۰۵ - ۰۲:۳۴ 0 نظر , 343 بازدید
هشدار جدی : چشمی در خانه ها را بپوشانید!
در حالی که مسوولان ناظر بر فعالیت های اینترنتی ، توجه عمده خود را معطوف بر سایت های خبری کرده اند ، برخی فروشگاه های اینترنتی ، با عرضه محصولات جدیدی که عمدتاً هم چینی هستند ، امنیت خانواده ها را به طور جدی نشانه رفته اند. اخیراً برخی فروشگاه ها ، دوربین کوچکی به نام ” دوربین برعکس کن...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۰۵ - ۰۲:۲۹ 1 نظر , 302 بازدید
فروش چندش آور ترشی بچه موش در چین!! +عکس
...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۰۵ - ۰۲:۱۶ 2 نظر , 310 بازدید
طنزنوشته های جدید خنده دار و استاتوس های بانمک
سلام به دوستای عزیزم سری جدید طنزنوشته ها تقدیم به شما امیدوارم همیشه لباتون خندون بــاشه … میگن به هرچی بخندی سرت میاد . . . خدایا ! من به خوشگلی کی خندیدم آخه ؟؟!! . . . من یه بار نزدیک بود بیماری پوستراوماتیک استرس دیس اُردر بگیرم ولی چون اسمش سخت بود همون اسهال گرفتم . . . یارو می...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۰۵ - ۰۲:۰۶ 1 نظر , 108 بازدید
جوک های جدید و خوشمزه
داشتم تو پیاده رو میرفتم که یهو یه موتوری توی عابر پیاده با سرعت از بغلم رد شد و نزدیک بود بزنه به من!داد زدم اینجا پیاده روئه ها!!!جواب داد اینجا ایرانه ها!!!حرفش منطقی‌ بود ، کاملا قانع شدم!!!داشتم تو اتوبان میرفتم دیدم یه بچه ای رو موتور خوابش برده بود و داشت می افتاد باباش هم اصلا حواسش نبو...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۰۵ - ۰۱:۴۸ 0 نظر , 138 بازدید
جوک های خیابانی
امروز رفته بودم پشت بوم که آنتن تلویزیونون رو تنظیم کنم، با موبایلم شماره خونه رو گرفتم به مامانم میگم: الو، مامان خوبه؟ مامانم هم میگه : مرسی همه خوبن شما خوبین؟ خانواده خوبن؟ببخشید بجا نیاوردم. ----------به سلامتی زمانایی که تو آرایشگاه مردونه فقط مو کوتاه می کردن----------امروز تو خیابون یه دختر...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۰۵ - ۰۱:۴۵ 1 نظر , 129 بازدید
بـایــد بـه بــــعــــــضـــیــام گُــــفـت :
بـایــد بـه بــــعــــــضـــیــام گُــــفـت : وَقـــــتـی حــرف مـــیـزنـــم سـرتـو تـکــــون نَـــده صــــــدا زنـگـولَــــت رو مُـــخـه ...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۰۵ - ۰۱:۳۲ 1 نظر , 121 بازدید
قیافه ی پسرا وقتی یه دختر از جلوشون رد میشه
...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۰۵ - ۰۱:۲۰ 1 نظر , 110 بازدید
طرح ترکی یاد دادن به فارس های سایت خخخ
طرح ترکی یاد دادن به فارس های سایت خخخ
آهنگ جدید و شاد از علی عبدالمالکـی به نام
آهنگ جدید و شاد از علی عبدالمالکـی به نام "قیافه میگیری"
رنگ زدن جوجه های عید .... جوجه نخرید!!!!!!!
رنگ زدن جوجه های عید .... جوجه نخرید!!!!!!!
کاش امسال
کاش امسال
زن اصیل فارسی
زن اصیل فارسی
ددد
ددد
خودم تقریبا 24سال پیش
خودم تقریبا 24سال پیش
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)