فراموش کردم
رتبه کلی: 7650


درباره من
آدمی ساده،معتقد،عاطفی،صبور،زودجوش،فلسفی،تاحدودی درونگرا،اهل تفکر،دوستارتحرک وورزش وموسیقی،خواستارعقلانیت توام بامهرومحبت،پایبندبه اصول اخلاقی،اعتقادبه حق آزادی برای هرفردتاجایکه باعث آزارکسی نباشد،خواهان سلامتی واستقلال کامل برای همه،بیزارازدروغ،غیبت،خرافات،تعصب درهرضمینه،زورگوئی،ترس،ساده لوحی،پوچگرائی،رفیق بازی،بی قیدی،بی فکری،منفی گرائی،پرخوری وتنبلی واعتیاد،
بی صداقتی و...
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)