فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 37784


درباره من
..............
..............
تولدت مبارک
این چندمین تولد توست؟و چندمین انبساط مجدد کائنات؟این جندمین بارخلقت است؟و چندمین انفجار سکوت؟چندمین لبخند آفرینش؟خورشید را چندمین بار است که میبینی؟و پروانه ساعتها چندمین بار است که میچرخد؟و ثانیه چندمین بار است که به احترام تو برمیخیزد؟چندمین بار است که مجدداً نفس میکشی؟چندمین دم!؟چندمین آن!؟آه که ...
تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۱۱ - ۱۷:۵۰ 0 نظر , 7 بازدید
1- یا اخراجی داشت 60% 2- به خاطر دست دروازبان 40% 3- خسته بودن 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- نخیر 100% 2- بله 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
برای من همین خوبه
برای من همین خوبه
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات