فراموش کردم
رتبه کلی: 423


درباره من
ای عشق تو را دارم و دارای جهانم
ای عشق تو را دارم و دارای جهانم
روزم مبارک
روزم مبارک
ترسوها هیچ وقت آغاز نمیکنند ضعیف‌ها هیچ وقت تمام نمیکنند #برنده ها هیچ وقت کوتاه نمی‌آیند
ترسوها هیچ وقت آغاز نمیکنند ضعیف‌ها هیچ وقت تمام نمیکنند #برنده ها هیچ وقت کوتاه نمی‌آیند
همیشه بخند
همیشه بخند
حرف دلم
حرف دلم
ایکاش ی قدرتی داشتم این میز و تمیز میکردم
ایکاش ی قدرتی داشتم این میز و تمیز میکردم
یه روز میرسه
یه روز میرسه
Happy birthday mami #51
Happy birthday mami #51
بروبچ بازگشتمون ب میانالی رو خوش امد بگیم ب خودمون
بروبچ بازگشتمون ب میانالی رو خوش امد بگیم ب خودمون
خانم باشید
ما زن ها، ما دخترهاخودمان تیشه به ریشه هم جنسمان زدیموقتی میدانیم مردی متاهل استچراغ سبز نشان دادیموقتی میدانستیم پسری در رابطه استبرایش عشوه و ادا ریختیمما خودمان، خودمان را آزار دادیمآنقدر دم دستی شدیمکه دختر قابل دسترس، همه جا راحت پیدا میشودخوب، من هم باشم دیگر چه کاری استکه بروم زن بگیرمکه بروم...
تاریخ درج: ۹۷/۰۵/۱۰ - ۰۷:۴۱ 15 نظر , 149 بازدید
چی شد
چی شد
حال روز من جدیدا
حال روز من جدیدا
ما الانم اینطوری هستیم شما چی
ما الانم اینطوری هستیم شما چی
for nafas
for nafas
امیر فاضل
امیر فاضل
هااااا کی میاد ؟؟
هااااا کی میاد ؟؟
منو ببخشید
منو ببخشید
هییییس
هییییس
.........
.........
نمیخــواد؟؟؟
نمیخــواد؟؟؟
بس من نغیریم
بس من نغیریم
حالا کی میاد
حالا کی میاد
وایی من بیچاره ام ها این
وایی من بیچاره ام ها این
جرات داری بگو درسته
جرات داری بگو درسته
پسرابخونن
پسرابخوننچرادخترابهتون میگن داداشخوبه بعضی ازپسرا بدونن......که چرا دخترابهشون میگن داداشمیگن داداش:ینی زیادبهم نزدیک نشومیگن داداش: که وقتی مزاحم پیدا کردن ...بتونن باکمک داداشیردش کننمیگن داداش: که وقتی ناراحتنبا یکی حرف بزننمیگن داداش: که وقتی میخوان لج یکی رو دربیارن ......از داداشیکمک بگیرن...
تاریخ درج: ۹۵/۰۵/۱۰ - ۱۱:۲۷ 12 نظر , 90 بازدید
راه اشتباه
راهی که او میـــــــرود تــو نـــــــرو این راه مال تو نیـــست آخر این راه رسیدن به آرزوهای تو نـــــــیست او هر شب در حال خودش به سر میــــــــــبرد &...
تاریخ درج: ۹۵/۰۹/۱۲ - ۱۱:۴۷ 15 نظر , 141 بازدید
تمرین اعتماد به نفس
۱ـ همیشه در ردیف های جلو بنشینید. ۲ـ نگاه کردن به چشمان دیگران را تمرین کنید. عدم نگاه به دیگران دو معنا دارد: الف: احساس گناه در برابر او ب: احساس ضع...
سامان4شیردل تاریخ درج: ۹۵/۰۹/۰۶ - ۱۳:۳۹ 29 نظر , 115 بازدید
آموزش درس امروز
آموزش درس امروز
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)