فراموش کردم
رتبه کلی: 883


درباره من
پلاک های رقصان (MOHSEN660 )    

پیشگویی حوادث آخرالزمان

درج شده در تاریخ ۹۱/۰۹/۰۷ ساعت 16:43 بازدید کل: 5031 بازدید امروز: 2
 

پیشگویی حوادث آخرالزمان

 

عبدالله پسر مسعود گفت: رسول خدا(صلّی الله علیه وسلّم) به ما فرمود:

شما را از هفت فتنه که پس از من خواهند بود، برحذر می دارم. فتنه ای که

از مدینه روی می آورد، فتنه ای در مکّه، فتنه ای که از یمن روی می آورد،

فتنه ای که از شام روی می آورد، فتنه ای که از مشرق روی می آورد،

فتنه ای از طرف مغرب و فتنه ای از دل شام و آن، فتنۀ سفیانی است(2).

همچنین، تُبَیْع سه روایت از کعب الأحبار نقل کرده است که بیانگر فتنه های آخرالزمان بوده و نکات ارزشمندی را دارا می باشند.

روایت نخست به دو فتنه از فتنه های چهارگانه اشاره می کند:

در شام فتنه ای خواهد بود که در آن خونها ریخته، خویشاوندیها بریده

و مالها رها می شوند. سپس در پیِ آن، فتنۀ شرقی می آید(3).

حدیث دوم بیانگر سه فتنه از فتنه های چهارگانه می باشد:

سه فتنه، مانند دیروز رفتۀ شما(4)، خواهند بود: فتنه ای که

در شام می باشد، سپس فتنۀ شرقی است - نابودی پادشاهان-،

آنگاه در پی اش فتنۀ غربی می آید. و یاد کرد او (کعب)

پرچمهای زرد را، گفت: و فتنۀ غربی همان فتنۀ کور است(5).

روایت سوم مشابه حدیث پیشین است:

پس از فتنه ای شامی، فتنۀ شرقی خواهد بود- نابودی پادشاهان

و خواری عرب ، تا آنکه اهل مغرب برشورند(6).

پیش بینی شمار رهبران انقلاب ایران

طبق برخی پیشگوییها و پژوهشها، انقلاب ایران دارای سه رهبر می باشد، و آخرین رهبر که مانند رهبر دوم، هاشمی تبار و همنام یکی از پیامبران است، شخصی خراسانی و دور از وطن بوده و حکومتی کوتاه مدّت خواهد داشت، و در روزگار پادشاهی وی جهان، به ویژه خاورمیانه، دچار آشوبهای بزرگی می شود، و ترک و روم و عرب درمی آمیزند و با ایرانیان می جنگند، و آن گاه، حسنی گیلانی در سرزمین دیلم به پا می خیزد، و در پیِ آن، زمان قیام امام مهدی(علیه السّلام) فرا می رسد.

دکتر سیّد مهدی خسروی با بهره گیری از روایات اسلامی، محاسبات جفریِ پدر و استاد خود، دکتر سیّد احمدعلی خسروی، و ذوق سرشار خدادادی، در این باره، چنین سروده است:

علم را از نجف به قم رانند      عـلـمایی ز پار(7) می‏بینم

در مـیـان جـمـاعـت عـلمـا       رَجُـلی نامـدار(8) می‏بینم

مُلک ری را به دست می‏گیرد    دشمنش گرم کار می‏بینم

حمله‏ور دشمنان بر او بسیار     لشکـرش آبـکـار می‏بینم

چنـد سالی ز بـعـد رفتـن او       کـعبـه را نـوربـار می‏بینم

 فاصله بین او و حجّتِ حق      من دو هاشم‏تبار(9) می‏بینم

همۀ صفحۀ جهان ظلم است     فـتنه را استوار می بینم(10)

پیش بینی عمر انقلاب ایران

در بارۀ عمر انقلاب ایران که در 22 بهمن 1357، برابر 13 ربیع الاوّل 1399 و 11 فوریه 1979 پیروز شد و تا قیام حسنی گیلانی در سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام) دوام خواهد داشت، تا کنون پیش بینیهای گوناگونی ارائه شده اند که مهمترین آنها سه تای اند. نگارنده با بهره گیری از برخی منابع و پیشگوییهای دانشمندانی چون سلطان اُلُغْ بَیْک گورکانی، عدد 29 سال - نزدیک به مدّت زمان یک بار گردش ستارۀ زحل به دور خورشید- را در کتاب مژدۀ ظهور، ج 2، ص 21، ارائه داده است که تحقّق نیافت. برخی نیز عدد 36 را مطرح کرده اند که در این باره توضیح خواهیم داد. گروهی از صاحب نظران هم عمر انقلاب ایران را با استناد به برخی روایات اسلامی و یکی از بیتهای اشعار شاه نعمت الله ولی (832 -731 هـ.ق)، 40 سال می دانند:

تا چهل سال ای برادر من      دور آن شهریار می بینم(11)

جالب توجّه است اگر بدانید، در برخی از سایتهای اینترنتی، شخصی با نام «شاه سعید مبشّری»، در تاریخ 5 شهریور 1387، با استناد به خوابی که کسی در شهر اسفهان دیده است، چنین نتیجه گیری می کند که عمر حکومت جمهوری اسلامی در ایران 36 سال است:

«حال به مسأله ای که در اصفهان روی داده، توجّه کنید. فردی به نام محمود پسر حسنعلی که جزو افرادی است که کرامات ویژه ای دارند...، در 12 سال پیش، خوابی می بیند که در آن خواب یک جوان خوش سیما نصف بدنش پشت پرده ای قرار دارد و 3 نفر نیز در حال آماده کردن شمشیری برّاق و برنده  برای او می باشند که در آن حین به او، یعنی محمود پسر حسنعلی، گفته می شود: این پرده را می بینی که نصف بدن این جوان را در بر گرفته، این 18 سال از عمر جمهوری اسلامی است که گذشته است و نصف دیگر مانده است. اکنون می دانیم که آن وقت، یعنی 12 سال پیش، نصف عمر جمهوری اسلامی، یعنی 18 سال، گذشته است. پس در نتیجه، عمر جمهوری اسلامی 36 سال است، و از 18 سال دوم، 12سال گذشته است که 6 سالش باقی است»(12).

گفتنی است، ستارۀ مشتری نزدیک به هر 12 سال یک بار خورشید را دور می زند و به اعتقاد دانشمندان نجوم و طبق برخی تجربیّات، به گونه ای تقریبی در سر هر یک دور مشتری به گرد خورشید، حوادثی مهم در بعضی مناطق جهان رخ می دهند(11). بنا بر این، بر فرض درست بودن خواب نقل شده و 36 سال بودن عمر انقلاب ایران، این مدّت برابر با سه بار گردش ستارۀ مشتری به دور خورشید است که بر اساس مبانی منجّمان و تجربیّات به دست آمده، با گذشت 36 سال از عمر انقلاب ایران، بروز دگرگونیهای مهم در ایران و دیگر کشورهای جهان، در سال 1394هـ.ش، برابر 1436هـ.ق و 2015م، دور از انتظار نخواهد بود؛ همچنان که با گذشت حدود 37 سال (نزدیک به مدّت زمان سه دور مشتری به گرد خورشید) از عمر حکومت محمّدرضا پهلوی - شاه سابق ایران شاهد سقوط حکومت وی و پایان دوران پادشاهی در ایران و پیروزی انقلاب و آغاز حکومت جمهوری در کشورمان بوده ایم.

نیز شایستۀ یادآوری است، از محاسبه ای جفری در بارۀ مدّت عمر حکومت جمهوری در ایران، پس از درگذشت بنیادگذار انقلاب ایران در سال 1368هـ.ش، عبارت «تا دَهَیْن آید بسر پنج» به دست آمده است که به حدود 25 سال اشاره دارد. امیدواریم، با خواست خدای متعالی، این محاسبه درست بوده و دگرگونی و تأخیری در نتیجۀ آن رخ ندهد.

در هر حال، با توجّه به آنکه طبق روایات اسلامی، انقلاب ایران تا زمان قیام حسنی گیلانی - چند ماه پیش از قیام امام مهدی(علیه السّلام)- دوام خواهد داشت، پیش بینی عمر این انقلاب کاری بس دشوار است، و بی گمان، هر کس با هر روشی بتواند به این راز نهان پی ببرد، به گونه ای تقریبی، از زمان ظهور و قیام امام مهدی(علیه السّلام) آگاه خواهد شد!

--------------------------------------------------

1. فتنۀ شامی یا شکل گیری دولت اسرائیل، اختلاف میان دولتهای عربی و اسرائیل را در پی داشت و از 1948 تا 1978م، جنگهای چهارگانۀ اعراب و اسرائیل (جنگهای 1948- 1956- 1967- 1973م) را سبب شد که سرانجام، پس از 30 سال، با پیمان کمپ دیوید در ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸، آتش جنگ تا اندازه ای فروکش کرد.

جالب توجّه است اگر بدانید، در همان سالی که پیمان کمپ دیوید بسته شد، فتنۀ شرقی یا شورشهای مردمی ضدّ نظام شاهنشاهی در ایران پدیدار گردید، و با برکناری محمّدرضا پهلوی از قدرت، انقلاب ایران، در 11 فوریه 1979، پیروز و حکومت جمهوری در این کشور برپا شد.

2. الفتن، ص 31، جزء 1، ح 85.

3. الفتن، ص 127، جزء 3، ح 528.

4. مراد آن است، همان گونه که روز گذشتۀ شما به طور قطعی آمده و رفته است، وقوع این فتنه ها نیز حتمی می باشد.

 5. الفتن، ص 33، جزء 1، ح 95.

6. الفتن، ص 133، جزء 3، ح 547.

7. در اینجا، پار، مخفّف «پارس»، و مراد از آن، ایران است. این بیت از شعر به بیرون رانده شدن ایرانی تباران ساکن عراق که بسیاری از آنان از دانشمندان و طالبان علوم دینی در حوزۀ علمی نجف بودند، اشاره دارد؛ این حادثه بار نخست، در سال 1350هـ.ش، در زمان حکومت محمّدرضا پهلوی و در پیِ تیره شدن روابط دولت عراق با دولت ایران بر اثر اختلافات مرزی، رخ داد، و دومین بار، در سال 1359، پس از پیروزی انقلاب ایران و کمی پیش از حملۀ عراق به ایران، پیش آمد.

8. به بنیادگذار انقلاب ایران، روح الله خمینی، اشاره دارد که نامی پُرآوازه دارد.

9. هاشم تبار نخست، سیّد علی خامنه ای، رهبر کنونی انقلاب ایران می باشد، و هاشم تبار دوم، آخرین رهبر انقلاب ایران است که در آینده به قدرت می رسد.

10. رک: مژدۀ ظهور، ج 1، ص 6- 65.

11. رک: مژدۀ ظهور، ج 1، ص 40.

12. رک:   www.centralclubs.com

13. در این باره، در کتاب: مژدۀ ظهور، ج 1، ص 5- 103، مبحث «نشانه های نجومی»، مفصّل توضیح داده ایم.

احادیث مبحث «انقلاب ایران، پدیده ای شگفت انگیز در آخرالزمان»

2. عن عبدالله بن مسعود، قال لنا رسول الله(صلّى الله علیه وسلّم): اُحذّرکم سبع فتن تکون بعدی؛ فتنة تقبل من المدینة، و فتنة بمکّة، و فتنة تقبل من الیمن، و فتنة تقبل من الشام، و فتنة تقبل من المشرق، و فتنة من قبل المغرب، و فتنة من بطن الشام، و هی فتنة السفیانیّ (الفتن، ص 31، الجزء 1، ح 85).

3. عن کعب، قال: تکون بالشام فتنة تسفک فیها الدماء و تقطع فیها الأرحام و تهرج(1) فیها الأموال، ثمّ تتبعها الشرقیّة (الفتن، ص 127، الجزء 3، ح 528).

5. عن کعب، قال: تکون فتن ثلاث کأمسکم الذاهب؛ فتنة تکون بالشام، ثمّ الشرقیّة -هلاک الملوک-، ثمّ تتبعها الغربیّة، و ذکر الرایات الصفر، قال: و الغربیّة هی العمیاء (الفتن، ص 33، الجزء 1، ح 95).

6. عن کعب، قال: تکون بعد فتنة شامیّة، الشرقیّة - هلاک الملوک و ذلّ العرب- حتّى یخرج أهل المغرب (الفتن، ص 133، الجزء 3، ح 547).

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۹۱/۰۹/۰۷ - ۱۶:۴۳
اشتراک گذاری: تلگرام فیسبوک تویتر
برچسب ها:لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
کاربران آنلاین (3)