فراموش کردم
رتبه کلی: 1445


درباره من
آلبوم: تصاویر پروفایل
خرداد1400 خرداد1400 سال۱۴۰۰ مبارک سال۱۴۰۰ مبارک 99/9/9 99/9/9 یاد روزای قدیم سایت بخیر یاد روزای قدیم سایت بخیر کرونا. قرنطینه کرونا. قرنطینه شعر قرنطینه شعر قرنطینه سال 99 مبارک---- توضیحات دارد سال 99 مبارک---- توضیحات دارد عید دیدنی ممنوع عید دیدنی ممنوع عید  ما  بعد از شکست کرونا عید ما بعد از شکست کرونا میانالی میانالی اینترنت آمد اینترنت آمد پاییز پاییز آهو آهو تفاوتها تفاوتها زن و شوهر زن و شوهر عشق عشق طنز طنز دسته گل تقدیم شما دسته گل تقدیم شما تلخ ولی واقعی تلخ ولی واقعی قابل توجه  خانمای مجرد قابل توجه خانمای مجرد متن متن بله بله لباس محلی گیلکی لباس محلی گیلکی ایران ایران شعر شعر جوجه جوجه طلب دعا.   توضیحات را بخوانید طلب دعا. توضیحات را بخوانید شعر شعر شعر شعر روز ازدواج مبارک(توضیحات دارد) روز ازدواج مبارک(توضیحات دارد) شعر شعر یاد بچگیها یاد بچگیها حرم حضرت عبدالعظیم حرم حضرت عبدالعظیم مزار. سردار ملی مزار. سردار ملی طنز طنز آیه آیه طنز طنز شعر شعر آیه آیه مرگ تلخ سربازان وطن مرگ تلخ سربازان وطن دلایل جهانی شدن استقلال و پرسپولیس دلایل جهانی شدن استقلال و پرسپولیس ..... ..... روز  حمله به طببیعت روز حمله به طببیعت روز مادر مبارک روز مادر مبارک مساحت مثلث مساحت مثلث ازادی ازادی سوال کنکور دکترای برق سوال کنکور دکترای برق سوال دکترای برق سوال دکترای برق به افتخار کسانی که به افتخار کسانی که شانس شانس
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات