فراموش کردم
رتبه کلی: 130


درباره من
سلام
محمد هستم
17ساله
متولد
12/03/76
اهل اراک
رشته ریاضی فیزیک
بچه باحالی هستم
چاکر همه ی دوستامم هستم
دوستون دارم
خیلی گلید
بچه های میانه فدای همتون

اینم ی درباره منه قشنگ تر
...
.
.
.
.

بـــه نـــام تک نیــــلوفر برکه ی تنهـــــایی ...!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به نــــام حضرت عشق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متولد(هـ.ش) : 1376/03/012

متولد(مـــ) :1997/2/21

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساکـــن : اراک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحصیلاتـــ : داریــــــــــم درس می خونیم
سوم دبیرستان


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شغـــل : محصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیگــــار : عمرا نمیکشـــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشق: هستم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســـربازی : نرفتم و نمیــــرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خــــونه : رویای شیــــرین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأهــــل : مجــــرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفاقتــــ : تا حدی که دوسش داشته باشم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطبــــ خاص : erorr 404


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــد : 179

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزن : 70

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتقـــــاد پذیر : هستم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غــــرور : در حـــدّ لالیگــــا ندارم
ولی حرف زورو قبول نمی کنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتمـــاعی : هستم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریــــــا : در قیدش نیستم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فوتبال : ورزش مـــورد علاقمــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دنیـــــــا : منـــزلگاه ابلهـــــان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــردم دنیــــا : ابلــــه(اکثریــــت)
چون زندگی را برای دنیا زنگی میکنن نه برای اخرت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـــاعر : حافــظ و مولانــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذهبـــــ : شیـــــــــــــعه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشــــق : GoD

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سکــــوتـــ : رمـــز نجـــاتـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زندانیــــه : شکمــ و زیـــر شکمــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکل اصلیـــــمـ : موجــــوداتــــــ دوپـــــایی بـــه اســـــم آدمــــــ
جنس مخالف خودم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظـــراتی که به مطالبـــ میدمـــ : صرفــــا جهتـــــ دلخوشی شمـــــاستــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظراتیــــ که میدیـــــن : نظـــر لطفــــ شماستــــــ ...تشکــــــر
very gooooood
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گـــروه خونی : نمی دونم ولی سلام میرسونه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـُــــخ : در حد لالیگا کار میکنه
نظرمون نکنید حالا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انســـــانیتـــــ : برای کسی که انسان باشد
دارم تا وقتی دارد


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوالیــــ داشتی : بپــــرس
نترس
راست میگم

...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیست سیاه : Empty

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لایکـــ : خوشم بیاد میکنم
زوری لایک نمی کنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگـــــه ازم خوشتـــــ نمیــــاد از لیست دوستاتـــــ حذفـــم کنــ فقط لطفــــا پشت ســـرم پـــارس نکنــــ...
.
.
.
.
.
.از کسی خوشم بیاد
بهش بگم دوسش دارم مطمعن باشه
دوسش دارم

.
.
.
.
.
اینم تقدیم
ب همتون

jUsT fOr YoU
.
.I Love you
...I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.
..............####
...............####
................###
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
.................##
........##.....##........##
.......##.....###........##
.......#############
.......############
........###########
.........###########
.......#############
....################
..##################
.###################
.###################
..#######::::::::#######
...#################
......##############
...........#########

..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
.... ...I Love you
..... ...I Love you
..... ...I Love you
........I Love you
.
.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_________$$$$$$__________$$ $$_______$$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$____$$$$$_______$$$$$____$$ $$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$ $$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$ $$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$ $$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________$$$$$$$_________$$ $$__________$$$$$__________$$ $$___________$$$___________$$ $$____________$____________$$ $$_________________________$$ $$_________________________$$ $$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$_________$$$$$___$$ $$___$$$$$$_______$$$$$$___$$ $$____$$$$$$_____$$$$$$____$$ $$______$$$$$$$$$$$$$______$$ $$________$$$$$$$$$________$$ $$_________________________$$ $$_______ ________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
_______________________________
_________@@@@@@@___________
_____@@@@@@@@@@@_________
___@@@@@______@@@@@_______
__@@@@@_________@@@@@_____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
__@@@@@_________@@@@@_____
___@@@@@______@@@@@_______
______@@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@____________
________________________________
__@@@@@____________@@@@@__
___@@@@@__________@@@@@___
____@@@@@________@@@@@____
_____@@@@@______@@@@@_____
______@@@@@____@@@@@______
_______@@@@@__@@@@@_______
________@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@@@________
__________@@@@@@@@_________
___________@@@@@@@_________
____________@@@@@@__________
_______________________________
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@

_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
.
..
.
ممنون از بازدیاتون
ممنون از بازدیاتون
ب سلامتی همه مادرا مادرتو دوس داری بیا تو لایک کن مادرکه میگن یعنی این
ب سلامتی همه مادرا مادرتو دوس داری بیا تو لایک کن مادرکه میگن یعنی این
هلیکوپتر سواری بازیکنان استقلال در کیش+ تصاویر ندید بدیدن این استقلالی ها وای وای وای
این تصویری است که برهانی و عمران زاده از این گشت و گذار روی اینستاگرام منتشر کرده اند. نگاه بازیکنان استقلال به اردوی کیش تمرینی تفریحی است. آنها ساعتی را در شهر پدیده کیش سپری کردند. این تصویری است که برهانی و عمران زاده از این گشت و گذار روی اینستاگرام منتشر کرده اند. محمد هوتن قلعه نویی پس...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۰۱ - ۱۷:۱۴ 6 نظر , 173 بازدید
راسته که میگن
راسته که میگن
بازیگر زن سرشناس ایرانی موهای سرش را تراشید و نقش یک پسر را بازی کرد! + عکس
زاده زارعی (بازیگر نقش باران در سریال آوای باران) در تله فیلم آمین خواهیم گفت نقش یک پسر را با گریم متفاوتی ایفا می کند. آزاده زارعی (بازیگر نقش باران در سریال آوای باران) در تله فیلم آمین خواهیم گفت نقش یک پسر را با گریم متفاوتی ایفا می کند. ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۰۱ - ۱۷:۱۰ 8 نظر , 181 بازدید
ما که رفتیم فعلا همگی دل کسی امروز شکستم ببخشید
ما که رفتیم فعلا همگی دل کسی امروز شکستم ببخشید
خانمها با این جملات قند تو دلشون آب میشه
خانمها با این جملات قند تو دلشون آب میشه اگر از آن دسته مردهایی هستید که فکر می کنند، جملات اهمیتی ندارد و تنها چیزی که مهم است درون شماست، کاملا در اشتباهید. تا زمانی که با این احساسات درونی تان جمله ای نسازید و همسرتان را از آن ها با خبر نکنید، هیچ اتفاق خوبی در زندگی مشترک تان نخوا...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۰۱ - ۱۷:۰۳ 13 نظر , 131 بازدید
آی پـــــــسری که دل شکـــستـــــــــی
آی پـــــــسری که دل شکـــستـــــــــی
هر کی عاشقه فوتباله بیاد تو بدوووووو
دوستان ی سایت جالب هست من شخصا خودم خیلی خوشم امده ازش شما هم ی بار امتحان کنید سرگرمیه جالبیه http://mr90.ir/home/mGeYaWaUpq8 این ادرسشه اگه خواستی عضو بشی از همین ادرس عضو شید تا پیام دوستیتون واسه منم بیاد مشکلی هم داشتید بهم بگید منتظرتونم دوستدار شما محمد...
تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۲۶ - ۱۸:۵۸ 8 نظر , 178 بازدید
دل نوشته
دل نوشته
جاستین بیبر دوست دختر جدیدش را حامله کرد !عکس اصن به دوس دخترش نمی خوره 17 سالش باشه
جاستین بیبر دوست دختر جدیدش را حامله کرد ! جاستین بیبر دوست دختر جدیدش را پس از برقراری رابطه حامله کرد ! جاستین بیبر,خواننده نمای ۱۹ساله,به تازگی با دختری ۱۷ ساله اشنا شده و به نظر میرسد روابط این دو نفر از دوستی هم فرا رفته است. این جفت بچه سال اعلام کرده اند که در حال بررسی جوانب برای بچه دا...
تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۲۱ - ۱۷:۱۸ 32 نظر , 505 بازدید
دوستان فعلا بای ب همه راستی نظر سنجی هرکی رای نداده رای بده رو این دخترا کم بشه
دوستان فعلا بای ب همه راستی نظر سنجی هرکی رای نداده رای بده رو این دخترا کم بشه
لخت کردن دخترها سر میز امتحان به منظور جلوگیری از تقلب ! + عکس
لخت کردن دخترها سر میز امتحان به منظور جلوگیری از تقلب ! + عکس به گزارش ایران هات نیوز : انحطاط فرهنگی و اخلاقی در کشورهای غیر اسلامی به قدری عمیق شده که گاهی شنیدن بدترین و عجیب ترین اخبارغیر اخلاقی و حیوان صفتانه هم تعجب برانگیز به نظر نمی رسد. نمونه ای از جدیدترین رفتار غیر اخلاقی و حیوانی که...
تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۲۱ - ۱۶:۴۸ 34 نظر , 228 بازدید
اگه موافقی لایک کن
اگه موافقی لایک کن
سبد کالا چه میکنه دیگه دعوا چراخخخخخ
تصاویر دعوا و کتک کاری زنان و دختران در صف سبد کالا ! ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۲۱ - ۱۶:۴۶ 26 نظر , 211 بازدید
سریع بیا تو پسر ایرونی پرچمو بگیر بالا ضد دختر
سریع بیا تو پسر ایرونی پرچمو بگیر بالا ضد دختر
دختران هرچقدر می توانند بد حجابی کنند...
این مطلبی که می خونید فکر نکنید من از این ادمای حزب اللهی هستم می خوام بگم فساد زیاد شده نمی دونم ما شیعه ایم یا کافر فقط اسم شیعه رو گذاشتیم روخودمون خداوکیلی اروپایی ها از ما بهترن خدا کنه روزی برسه که جامعه ما هم حرفش هم عملش شیعه باشه ب امید اون روز . . لباس های بدن نما بپوشند,در خیابان...
تاریخ درج: ۹۲/۱۱/۱۷ - ۲۰:۰۷ 19 نظر , 179 بازدید
1- پسرا جیغ دست هورا 58% 2- دختراخخخخ 42% مجموع آراء: 194 رایرای ها قابل مشاهده است
مردان بی غیرت را شایسته زنان بی حیاست.
مردان بی غیرت را شایسته زنان بی حیاست.
به عظمت و بزرگیش ببینم چند تا لایک میدهید
به عظمت و بزرگیش ببینم چند تا لایک میدهید
دلت پاک باشد، کافی است!!!
دلت پاک باشد، کافی است!!!
تلخ ترین کلمه دنیا
تلخ ترین کلمه دنیا
تذکری واسه دختر خانوما
تذکری واسه دختر خانوما
کیا با این جمله موافقن
کیا با این جمله موافقن
کاش دخترا هم مثل قبل از انقلاب میرفتن سربازی تا دیگه اینقدر پرو نشن
کاش دخترا هم مثل قبل از انقلاب میرفتن سربازی تا دیگه اینقدر پرو نشن
خدا کنه هیچ پسری چنین غلطی نکنه
خدا کنه هیچ پسری چنین غلطی نکنه
قیافه ی دختر وقتی میگه......
قیافه ی دختر وقتی میگه......
دوستان بیاید تو سوال خیلی مهم خجالت نکشید بگید
دوستان بیاید تو سوال خیلی مهم خجالت نکشید بگید
دوستان همه بیاید تو لطفا
دوستان همه بیاید تو لطفا
سلام ب همه دوستان خوبید؟
سلام ب همه دوستان خوبید؟
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات