فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4460


درباره من
احساساتی ام
عیدامسال بدون تو...
عیدامسال بدون تو...
ازدل نرودهرآنکه ازدیده برفت..
ازدل نرودهرآنکه ازدیده برفت..
چرا من نمیمیرم؟
چرا من نمیمیرم؟
من همیشه با  توهستم
من همیشه با توهستم
شایدخدا خواست مرا زجرددهد
شایدخدا خواست مرا زجرددهد
تونیستی......
تونیستی......
قصه ی بی پایان
قصه ی بی پایان
توکیستی
توکیستی
توهم همیشگی من
توهم همیشگی من
آسمون سنگینه رودوش زمین..
آسمون سنگینه رودوش زمین..
دل تنگی های شبونه
دل تنگی های شبونه
به یادچشمهای زیبایش
به یادچشمهای زیبایش
دلم تنگه...
دلم تنگه...
تورامن چشم درراهم....
تورامن چشم درراهم....
اولین عید بدون احمد.....
اولین عید بدون احمد.....
لطفایه فاتحه برای عشقم بفرستین
لطفایه فاتحه برای عشقم بفرستین
عشقم
عشقم
خدایامیشه فقط یه فرصت دیگه بدی؟؟
خدایامیشه فقط یه فرصت دیگه بدی؟؟
هیییی...
هیییی...
عکس عشقم.مرحوم...
عکس عشقم.مرحوم...
بچگی های عشقم
بچگی های عشقم
خدایا منم ببر
خدایا منم ببر
دوس دارم منم برم دعاکنین
دوس دارم منم برم دعاکنین
عروسک موردعلاقه ی عشقم
عروسک موردعلاقه ی عشقم
آی زندگی سیرم ازت
آی زندگی سیرم ازت
زودرفتی گلم...
زودرفتی گلم...
عشقم رفت...
عشقم رفت...
سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات