فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 3453


درباره من
زمونه عوض شده
به هرکی خوبی کنی
بهت بدی میکنه
1- خوب 71% 2- معمولی 29% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 40% 2- بد 20% 3- ملوس 20% 4- خیلی غمگینی 20% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- پسرها 53% 2- دخترها 47% 3- بایدازدوستام بپرسم 0% مجموع آراء: 17 رایرای ها قابل مشاهده است
1- به سلامت 64% 2- عهدمون ازیادت رفت 18% 3- بره بدرک بااون یکی دوس میشم 18% 4- ازدهنم هرچی بیادبهش میگم 0% مجموع آراء: 11 رایرای ها قابل مشاهده است
1- علی بابا 31% 2- یاس 25% 3- اسماعیل یاکار 12% 4- ابراهیم تاتلی ساس 6% 5- مجیدخراطا 6% 6- امران 6% 7- گونل 6% 8- پویابیاتی 6% مجموع آراء: 16 رایرای ها قابل مشاهده است
1- مادرام 87% 2- پسرم 12% 3- عشقم 0% 4- فرارمیکنم 0% مجموع آراء: 8 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره 100% 2- نه 0% 3- هنوزنه 0% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات شهید پیامک ها
کاربران آنلاین (0)