فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 321


درباره من
جنــــس نیســـــتم
تـــا برای خریـــــدم به مغـــــازه بروی
زیر خاکــــی ام
کشــــــفم کــــن!
.
بـــــام نیســـــتم
تا برای هــــواخوری به ســـــراغم بیــــایی
آســــمانم
پــــرواز را بـــــیاموز
.
ســــاحل نیــــستم
تـــا روی ماســــه هایش آفــــتاب بگیری
دریـــــام
دل به دریـــــا بزن
.
روزنــــامه نیـــــستم
که بخوانــــی و روی نیمکـــــتی جا بگــــذاری
کتــــابم
من را زندگــــی کن
.
ســــیگار نیــــستم
که بکـــشی و تــــمامم کــــنی
اکــــسیژنم
من را نفـــــس بکــــش
.
حـــوا نیســــتم
تا از بهـــشت بــــیرون ات کــــنم
زنــــم
اگر مـــی توانـــــی مــــرد بـــــاش
مـــــرد ..
.
.
«مینا محمدی»
1- برگرد 80% 2- برنگرد 20% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خاک اضافه اومده بود 67% 2- نسخه آزمایشی بود 17% 3- اصلا کار خدانبود 17% 4- هدف خاصی نداشت 0% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 58% 2- بد 42% مجموع آراء: 12 رایرای ها قابل مشاهده است
1- آره 62% 2- نه 38% مجموع آراء: 26 رایرای ها قابل مشاهده است
1- دخترا 64% 2- پسرا 36% مجموع آراء: 25 رایرای ها قابل مشاهده است
1- به دردنمیخوره 61% 2- خوبه 24% 3- بده 12% 4- این حذف شودوقبلی بازم باشه 2% مجموع آراء: 82 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 55% 2- شیطون 16% 3- بد 13% 4- خنثی 7% 5- خنده رو 5% 6- بی معرفت 4% مجموع آراء: 55 رایرای ها قابل مشاهده است
1- مینا محمدی 57% 2- مریم حسینی 43% مجموع آراء: 21 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 72% 2- بد 28% مجموع آراء: 36 رایرای ها قابل مشاهده است
1- مینامحمدی 39% 2- دنیل تهرانی 22% 3- پینوکیو 18% 4- مریم جون1 9% 5- چوپان دروغگو 6% 6- علیرضا2fm 3% 7- طلوع فردا 3% مجموع آراء: 77 رایرای ها قابل مشاهده است
1- حسین محمدی 48% 2- علیرضااسدی 22% 3- دنیل تهرانی 22% 4- علی محمدی 7% 5- بهزادسعادتی 0% مجموع آراء: 27 رایرای ها قابل مشاهده است
1- پسرها 69% 2- دخترها 31% مجموع آراء: 54 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)