فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 54


درباره من


M-N-T:
نامت را در شبی تار بر زبان میآورم 

ستارگان 
برای سرکشیدن ماه طلوع میکنند 
و سایههای مبهم 
میخُسبند !

خود را تهی از سازُ شعف میبینم !
(ساعتی مجنون که لحظههای مُرده را زنگ میزند)

نامت را در این شب تار بر زبان میآورم !
نامی که طنینی همیشگی دارد !
فراتر از تمامِ ستارگانُ 
پُرشکوهتر از نمنم باران !

آیا تو را چون آن روزهای ناب
دوست خواهم داشت؟
وقتی که مه فرونشیند،
کدام کشف تازه انتظار مرا میکشَد؟
آیا بیدغدغهتر از این خواهم بود؟
دستهایم بَرگچههای ماه را فرو میریزند.

 

"فدریکو گارسیا لورکا"مهدی یراحی - دیدار ►3:52 قضاوت کنید..►3:0 همدلی ►5:47 لطفا اینم ببینید ....►1:34 بیا خدا را ببین ....►1:30 گوش کنید2►2:11 گوش کنید ....►2:29 تورکمان چایین هارایی ( فایل صوتی از استاد الیـــــار)►4:16 آدما چرا اینطوری شدین - ایمان غلامی ►4:2 رضا برزگار نینجای گمنام ایران زمین از ترکمانچای ►0:57 یلدای این خونه .... ►3:49 آرام جان ►4:32 تقدیم به همه دوستان گلم Tiryakinim►4:10 لطفا گوش دهید ►5:56 فردا ماه رمضان است ►8:39 پویا بیاتی ►4:10 Kara sevda مراد گوک باکان این آهنگو خیلی دوس دارم ►4:28 اونی که میخواستی تو غبارا گم شد ►3:37 Yeki Bood Yeki Nabood ►3:57 خدا هر کز کسایی که حق خوردند نمی بخشه►3:27 بی تو ای صاحب زمان ►8:39 مرگ را دیدم من►4:45 طرف ما شب نیست►1:17 در اینجا چار زندان است -شاملو►4:34 مردی ز باد حادثه بنشست -شاملو►1:51 عشق عشق می آفریند -از احمد شاملو►2:25 چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)