به گزارش خبرنگار«جوان»، این کلمه درمدت چند سال به تدریج روی سنگ های دیوارحرم امام حسین(ع) در ظلع شرقی حرم در مقابل ضریح مبارک حضرت امام حسین (ع) شکل گرفته است.

 عکس ها از علی البرزیبنابراظهارات شیخ صبارتولیت آستان امام حسین (ع) این کلمه به تدریج در این مکان شکل گرفته و درحال حاضرهم به صورت کامل درمقابل دیدگان زائران قراردارد.
شیخ صبار با بیان این مطلب به خبرنگار«جوان»، گفت : زمانی که خادمان حرم به مناسبت ماه رمضان مشغول غبارروبی از دیوارها بودند متوجه شکل گیری این کلمه شدند.
به گفته وی، تولیت آستان مقدس حضرت امام حسین (ع) با توجه به اشتیاق زائران برای مشاهده این کلمه و تبرک آن تصمیم گرفت که اطراف این کلمه جلاله را با آثار زیبا و چراغ های نورانی تزئین کند. علاوه براین درپایین این کلمه تابلوی طلاکوب شده ای مزین به نام امام حسین (ع) قرارگرفت.
بنابرمشاهدات خبرنگار «جوان»، این روزها زائران حرم امام حسین(ع)، زمانی که با این صحنه مواجه می شوند علاوه بر تبرک در کنار این کلمه «جلاله»، عکس یادگاری می گیرند.