فراموش کردم
رتبه کلی: 1344


درباره من

نه آرامشت را
به چشمــی وابسته ـن،
نه دستــت را
به گرمای دستــی دلخــوش
چشمهــا بسته میشونــد
و دستهــا مشــت میشونــد...{ فَدایـِ سَرَمـ نَباشهِ غَمَمـ }


(;
...xhosh oumadim
...xhosh oumadim
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)