فراموش کردم
رتبه کلی: 1339


درباره من
در دو چال گونه ات دنیای من جا می شود* عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت
در دو چال گونه ات دنیای من جا می شود* عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت
پشت میله ها
سر پیچ از هم جدا شدند. یکی زندانی بود، دیگری زندانبان. زندانی دوره محکومیتش را گذرانده بود و زندانبان دوره خدمتش را. چمدان هایشان پر از گذشته بود، حوله کهنه، ریش تراش زنگ زده، آینه جیبی و... آنها سرنوشت مشترکی داشتند. هر دو خاطرات خود را پشت میله ها گذاشته بودند.و وقتی...
تاریخ درج: ۹۸/۱۲/۰۲ - ۰۲:۳۶ 0 نظر , 2 بازدید
مهران اشرفی مشاور و روان شناس
مهران اشرفی مشاور و روان شناس
شهر من مسجدسلیمان
شهر من مسجدسلیمان
یادم باشد...
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخوردنگاهی نکنم که دل کسی بلرزدخطی ننویسم که آزار دهد کسی رایادم باشد که روز و روزگار خوش استوتنها دل ما دل نیستیادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر و جوابدو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم یادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنمو برای سیاهی ها نور بپاشمیادم باشد از ...
تاریخ درج: ۹۸/۰۴/۱۰ - ۰۳:۳۶ 3 نظر , 68 بازدید
درس زندگی
درس زندگی
پنجم خرداد روز مسجدسلیمان
پنجم خرداد روز مسجدسلیمان
تصادف کردم...
تصادف کردم... ساعت ۷ صبح روز پنج شنبه ۱۵ فروردین ۹۸ جاده مسجدسلیمان- اهواز تصادف بدی بود......
تاریخ درج: ۹۸/۰۱/۱۸ - ۱۰:۰۳ 3 نظر , 61 بازدید
آ آرشان خان اشرفی شهنی با لباس بختیاری
آ آرشان خان اشرفی شهنی با لباس بختیاری
من و پسرم
من و پسرم
القاب غیر واقعی
القاب غیر واقعی
...
...
ارتفاع چشم هایم زیاد است...
ارتفاع چشم هایم زیاد است...
...
...
خنده ی تو...
خنده ی تو...
...
...
تولدم مبارک
تولدم مبارک
ی روزی...
ی روزی...
پدر و پسر پس از باران
پدر و پسر پس از باران
آرشان خان اشرفی و عمو محمد
آرشان خان اشرفی و عمو محمد
آرشان خان اشرفی و عمو حسین
آرشان خان اشرفی و عمو حسین
...
...
حکم حکومتی گودرز خان شهنی راکی و ترجمه آن
حکم حکومتی گودرز خان شهنی راکی و ترجمه آن
...
...
آرشان خان...
آرشان خان...
آرشان خان اشرفی....
آرشان خان اشرفی....
آرشان خان اشرفی
آرشان خان اشرفی
مهران و آرشان. پدر و پسر
مهران و آرشان. پدر و پسر
آرشان خان اشرفی
آرشان خان اشرفی
آرشان خان اشرفی
آرشان خان اشرفی
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات