فراموش کردم
رتبه کلی: 3302


درباره من
((عشق رونالدو)) ، ((عشق فوتبال))

به نام خدایی که رونالدو را آفرید

تا مسی بی سرور نماند

عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
..عشق اول
....عشق اول
......عشق اول
.......عشق اول
........عشق اول
........عشق اول
........عشق اول
.......عشق اول
......عشق اول
.....عشق اول
....عشق اول
...عشق اول
..عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
..عشق اول
....عشق اول
......عشق اول
.......عشق اول
........عشق اول
........عشق اول
........عشق اول
.......عشق اول
......عشق اول
.....عشق اول
....عشق اول
...عشق اول
..عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
..عشق اول
....عشق اول
......عشق اول
.......عشق اول
........عشق اول
........عشق اول
........عشق اول
.......عشق اول
......عشق اول
.....عشق اول
....عشق اول
...عشق اول
..عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
.عشق اول
..عشق اول
....عشق اول
......عشق اول
.......عشق اول
........عشق اول
........عشق اول
........عشق اول
.......عشق اول
......عشق اول
.....عشق اول
....عشق اول
...عشق اول
..عشق اول
.عشق اول
عشق اول مهربونم سرتو بذار رو شونم
عشق اول مهربونم چتر موهات سایه بونم
عشق اول نازنینم دستت رو بذار تو دستام
عشق اول بهترینم بوی تو داره نفسهام

نکنه هنوز نگفتم که چقدر عاشقت هستم؟
نکنه هرگز ندونی که تورو من میپرستم؟

نکنه هرگز ندونم راز اون ناز نگاتو؟
نکنه هرگز نخونم شعر غمگین چشاتو؟

عشق اول عشق آخر نکنه خوابم دوباره
نکنه تنهام بذاری بشه قلبم پاره پارهمیم مثل مهربونی میم مثل مهر اما نه اول مهر ها حوصله ندارم برم دانشگا میم مثل مردمی که عاشقن میم مثل من میم مثل مهدی ولی نه بدون او... آره میم مثل .... میم مثل مهدی و ..... آره میم مثل ما

مرا ببخش !
اگر به تو پیله کرده ام
قدری طاقت بیار
پروانه ات میشوم ..._______________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
________________@@@@@
___@@@@@@@@@@@@@@
___@@@@@@@@@@@@@@

_________@@@@@@@
_____@@@@@@@@@@@
___@@@@@______@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
_@@@@@___________@@@@@
__@@@@@_________@@@@@
___@@@@@______@@@@@
______@@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@

__@@@@@____________@@@@@
___@@@@@__________@@@@@
____@@@@@________@@@@@
_____@@@@@______@@@@@
______@@@@@____@@@@@
_______@@@@@__@@@@@
________@@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@@
_________@@@@@@@@
__________@@@@@@@
___________@@@@@@

_@@@@@@@@@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
____________@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@
_@@@@@@@@@@@@@

__
__
__
__
__
__

___
__...
_...........
_...
_..........
__.
__

.............
_...
_........
__......
__......
____..
_____

__
__
__
__
__
__
__


\/\/
.||. ||.
love..............D
love.................D
love......................D
love...........................D
love................................D
love..................................D
love....................................D
love.....................................D
love.....................................D
love....................................D
love..................................D
love................................D
love..............................D
love..........................D
love.......................D
love...................D
love................D
love...........D
love.......D
love.....D
love..D
love.D
love
D....
................


................

-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-------------
,,,
.,,*,,
....,,
,,,
.,,*,,
....,,
-------------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-


-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-------------
,,,
.,,*,,
....,,
,,,
.,,*,,
....,,
-------------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-

(..')/ ('..)
.\/. = .\/.
_| |_ _| |_
v)
*..*
..*) .*)
(. (. . ..
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
,,,
,,*,,
.....,,......
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$___________$$$$$$____________$$
$$_________$$$$$$$$$$__________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$______$$$$$_______$$$$$______$$
$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____$$
$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___$$
$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$__________$$$$$$$$$__________$$
$$___________$$$$$$$___________$$
$$____________$$$$$____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$______________$______________$$
$$_____________________________$$
$$_____________________________$$
$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$___$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$_________$$$$$_____$$
$$_____$$$$$$_______$$$$$$_____$$
$$______$$$$$$_____$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$$$$$________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$_____________$$$_____________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
(..')/ ('..)
.\/. = .\/.
_| |_ _| |_

________YOU
**..***..***..*
......I Love you
IU IU IU IU

IU IU IU IU

(..')/ ('..)
.\/. = .\/.
_| |_ _| |_

love..............h
love.................h
love......................h
love...........................h
love................................h
love..................................h
love....................................h
love.....................................h
love.....................................h
love....................................h
love..................................h
love................................h
love..............................h
love..........................h
love.......................h
love...................h
love................h
love...........h
love.......h
love.....h
love..h
love.h
love

-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-------------
,,,
.,,*,,
....,,
,,,
.,,*,,
....,,
-------------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-


-
--
---
-----
-------
--------
---------
-----------
-------------
,,,
.,,*,,
....,,
,,,
.,,*,,
....,,
-------------
-----------
---------
--------
-------
-----
---
--
-**..***..***..*
شما می توانید از طریق ایمیل با من درارتباط باشیدو اگر انتقاد یا پیشنهاد داری برای من بنویسید
ایمیل mehdigasemi2@gmail.com

,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
___$$$$$$$$______$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$
_____________$$$
______________$
,,,.
,,*,,
.....,,......
...,,,
...,,*,,
.......,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
..............,,,
..............,,*,,
..................,,
...,,,
...,,*,,
.......,,
,,,
,,*,,
.....,,
__00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*دوستت دارم
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*_____00____00
__*-::-*____00000___0000
_*-::-*____000000000000000
_*-::-*____0000000000000000
__*-::-*____00000000000000
____*-::-*____0000000000
______*-::-*_____00000
_________*-::-*____00
______________,*-::-*
........,..( -.- )..,.......---( )( )--

نام: مهدی

شهرت:قاسمی

نشانی: میانه شهرک ولیعصر .

در امام زاده اسماعیل میانه چه میگذرد؟؟؟
در امام زاده اسماعیل میانه چه میگذرد؟؟؟نمیدانم از کجا شروع کنم و چه بگویم تا حق مطلب ادا شود؟مشکلاتی که سالهای متمادی است تله انبار شده و کسی بدان اعتراض نمی کند!!!گویا چشم و گوش هایمان بسته و نفسها در سینه هامان حبس شده است!!!چرا کسی حرفی نمی زند؟چرا کسی اعتراض نمی کند؟چرا خفه خون گرفته ایم و جرات&...
فرزین اسمعیلی تاریخ درج: ۹۳/۰۱/۰۲ - ۱۴:۵۱ 196 نظر , 193 بازدید
آهنگ بانوی پر احساس - آهنگش از خودم
دانلود آهنگ بانوی پر احساس از شاهین جمشیدپور و فریبرز خاتمی ( تنظیم : فریبرز خاتمی / آهنگ : Hossein kb ) به مناسبت ایام فاطمیه حجم : 1.78 مگابایت ممنون میشم دانلود کنید نظرتون هم بگید لینک دانلود...
Hossein kb تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۲۴ - ۲۰:۵۴ 55 نظر , 336 بازدید
عشقم+عخس/توضیحات حتما بخون
عشقم+عخس/توضیحات حتما بخون
درخواست رونالدو از جامعه جهانی برای کمک به کودکان سوری
درخواست بهترین بازیکن جهان برای کمک به کودکان سوری. روزنامه القدس العربی نوشت: کریستیانو رونالدو از جامعه جهانی خواست تا به کمک کودکان سوریه بشتابند. وی که در حال حاضر ثروتمند ترین بازیکن جهان است از هوادارانش درخواست کرد به کودکان سوریه کمک کنند تا آینده...
بوی نم تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۲۲ - ۱۶:۱۵ 4 نظر , 97 بازدید
1- رونالدو 58% 2- مسی 21% 3- هیچکدام 21% مجموع آراء: 52 رایرای ها قابل مشاهده است
......
......
هی هی
هی هی
ات دده برا باااااا
ات دده برا باااااا
عقاب جنگی
عقاب جنگی
فتوشاپو نگا.
فتوشاپو نگا.
خر قاطی به نقاشی
خر قاطی به نقاشی
نقاشی صورت رو باش
نقاشی صورت رو باش
به به اینو باش
به به اینو باش
گربه شیر
گربه شیر
................ههههههه
................ههههههه
به سلامتی....
به سلامتی....
سلام دوستان صبحتون بخیر یه تقاظایی داشتم اگه میشه بیایین تو
اگه میشه این رو هم به لیست دوستاتون اضافه کنین بر روی عکس کلیک کنین...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۲۰ - ۰۹:۳۶ 9 نظر , 42 بازدید
آتلیه جهان تصویر9
آتلیه جهان تصویر9
آتلیه جهان تصویر7
آتلیه جهان تصویر7
آتلیه جهان تصویر 11 پرده قرمز
آتلیه جهان تصویر 11 پرده قرمز
آتلیه جهان تصویر10
آتلیه جهان تصویر10
دریای غم ساحل ندارد
می گویند دریای غم ساحل ندارد ولی من می گویم دارد ساحلی که سرتاسرش از اندوه است و بندری نیز هم دارد بندر سکوت و اسکله ای نیز هم دارد اسکله حسرت و فانوس دریایی نیز هم دارد فانوس افسوس این است حکایت کسانی که باور دارند که دریای غم ساحل ندارد ولی من میگویم دارد...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۱۹ - ۱۷:۰۱ 9 نظر , 42 بازدید
کمکم کن کمک
آدمی که بی صدا قهر می کند می خواهد بماند که دوباره بخواهد که دوباره خواسته شود و گرنه رفتن را بلد است نمیدونم چرا دلتنگت شدم بغض گلوم امونمو بریده. تو هم یادی از من نمیکنی دل خوش بودم کسی هست که آرامش دهنده من باشه .ذهنم هزار فکره که نکنه منو ساده گیر اورده داره بازیم می...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۱۹ - ۱۶:۴۴ 6 نظر , 53 بازدید
عشق یعنی..
عشق یعنی خواستن له له زدن &nbs...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۱۹ - ۱۶:۳۲ 6 نظر , 64 بازدید
میگفتند.....
میگفتند باران که می بارد بوی خاک بلند می شود... اما اینجا باران که میزند فقط بوی خاطره ها می آید....
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۱۹ - ۱۶:۳۱ 4 نظر , 39 بازدید
یادش بخیر کودکی!
یادش بخیر کودکی!قهر میکردیم تا قیامت ...... و لحظه ای بعد قیامت می شد...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۱۹ - ۱۶:۲۹ 4 نظر , 41 بازدید
آسمان همیشه ابری نیست...
آخر راه اومدم با روزگار گره ی کوریه که بخت منه که تموم اتفاقای بدش شاهد زندگیه سخت منه شاید این زخمی که ازتو خورده ام و از حرارتش زبونه میکشم یا تموم بی کسی هام و همش فقط از دست زمونه میکشم...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۱۹ - ۱۰:۴۹ 6 نظر , 43 بازدید
امروز میخوام براتون چندتا جک بگم خودمم دیگه خسته شدم از غم..................
به علت کمبودمرد واقعی امسال روز مرد مجددا روز زن اعلام شد .........هورااااااااااا عنکبود ها ی ماده بعد از جفت گیری نرهای خود را می خورند انها تنها موجوداتی هستند که فهمیده اند شوهر به هیچ دردی نمی خورد !!!!!!!!!!!! ...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۱۹ - ۱۰:۴۱ 10 نظر , 41 بازدید
می دانی.........
می دانییک وقت هایی بایدروی یک تکه کاغذ بنویسیتـعطیــل استو بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت باید به خودت استراحت بدهیدراز بکشیدست هایت را زیر سرت بگذاریبه آسمان خیره شویو بی خیال ســوت بزنیدر دلـت بخنــدی به تمام افـکاری کهپشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اندآن وقت با خودت بگویـیبگذار منتـظـر بمانند ......
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۱۹ - ۱۰:۳۲ 7 نظر , 34 بازدید
جمله های خنده دارنوشته شده پشت کامیون
- به حرمت اشک مادر توبه کردم 2 - دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطی صفتی طاقت اسرار نداری 3 - بوق نزن شاگردم خوابه 4 - بی تو هرگز ............ باتو ؟؟؟؟ عمرا 5 - از عشق تو ........... رفتم زیر تریلی ( واسه گریسکاری ) 6 - اگه می تونی این تابلو رو بخونی یعنی فاصلت خیلی کمه فاصل...
تاریخ درج: ۹۲/۱۲/۱۹ - ۰۹:۴۰ 8 نظر , 40 بازدید
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات