فراموش کردم
رتبه کلی: 4179


درباره من
. . . . boy

17


DAYAN تک رپ خوان من -گوش کن فقط حرف نزن hisssssssssssssss
DAYAN میخونه
ِ

آقـای ِ شهـردار! بـگوییـد ایـن قـدرعـوض نکـننـد رنـگ و روی ِ ایـن شـهرِ لـعنتـی را ... ایـن پیـاده رو هـا ... میـدان هـا ... رنـگ و روی ِ دیـوار هـا ... خـاطراتـم دارنـد از بیـن می رونـد... بد بخت روزگار
گندم یادتون میاد نه فکر نکنم جدمون آدم یادش میاد
گندم یادتون میاد نه فکر نکنم جدمون آدم یادش میاد
Gasmaske
Gasmaske
آهنگ DAYAN
آهنگ DAYAN
 DAYAN
DAYAN
Reza_Pishro-Nojavooni_Ft_Ali
Reza_Pishro-Nojavooni_Ft_Ali
آهنگ جدیدDAYAN
آهنگ جدیدDAYAN
hot chemical masks
hot chemical masks
Gasmaske
Gasmaske
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)