فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 4895


درباره من
1- کانادا 33% 2- فرانسه 17% 3- المان 17% 4- بلزیک 17% 5- امریکا 17% 6- هلند 0% 7- ایتالیا 0% 8- سویس 0% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- موز 20% 2- لیموشیرین 20% 3- شاه توت 20% 4- پرتغال 10% 5- الوچه 10% 6- توت فرنگی 10% 7- سیب 10% 8- هندوانه 0% 9- خربزه 0% 10- خیار 0% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
1- جلیل اجلی 36% 2- سیدحسین ساقی 9% 3- جابرداودی 9% 4- افضل حسینخانی 9% 5- ملیحه بنانی 9% 6- یعغوب شیویاری 9% 7- فردین فرمند 9% 8- مهرداد عبدی 9% 9- اسماعیل نعمتی 0% 10- یوسف شکوری 0% 11- منوچهرمقدمی 0% 12- سید مرتضی حسینی 0% 13- سعیدنعمتی 0% 14- مهدی اسماعیلی 0% 15- شمسی مجدی 0% 16- قهرمان مختاری 0% 17- علی شامی 0% 18- هوشنگ حبیبی 0% 19- علی حیدری 0% 20- میربهلول حسینی 0% 21- حافظ شورچی 0% 22- رضاملکی 0% 23- محمدعلی مددی 0% مجموع آراء: 11 رایرای ها قابل مشاهده است
1- اختاتون فرعون مصر 40% 2- حضرت یعغوب 20% 3- زلیخا 20% 4- بوتیفار عزیزمصر 20% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- کانادا 43% 2- المان 14% 3- امریکا 14% 4- استرالیا 14% 5- امارات 14% 6- سوسیس 0% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بسکتبال 43% 2- تنیس 14% 3- کشتی 14% 4- هندبال 14% 5- شنا 14% 6- فوتبال 0% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بد 20% 2- مغرور 20% 3- باحال 20% 4- دوست داشتنی 20% 5- بی احساس 20% 6- جداب 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- کربلا 43% 2- قم 14% 3- نجف 14% 4- سامرا 14% 5- سوریه 14% 6- مشهد 0% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
1- بله 50% 2- نه خیر 50% مجموع آراء: 2 رایرای ها قابل مشاهده است
1- 30 60% 2- 28 20% 3- زیر27 20% 4- 29 0% 5- 27 0% 6- زیر20 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- والیبال 33% 2- فوتبال 17% 3- فوتسال 17% 4- بستکبال 17% 5- هندبال 17% 6- بدمیتون 0% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- عالی 33% 2- خوب 17% 3- متوسط 17% 4- خیلی خوب 17% 5- بد 17% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- کاری 40% 2- علمی 40% 3- تفریحی 20% 4- شخصی 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- تفریحی 50% 2- کاری 25% 3- شخصی 25% 4- علمی 0% مجموع آراء: 4 رایرای ها قابل مشاهده است
1- کاری 25% 2- علمی 25% 3- تفریحی 25% 4- شخصی 25% مجموع آراء: 4 رایرای ها قابل مشاهده است
1- پرسپولیس 71% 2- پیکان 14% 3- سیاه جامگان 14% 4- ذوب اهن 0% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
1- تختی 50% 2- فرهنگیان 33% 3- پوریای ولی 17% 4- یوسف کرمی 0% 5- نشاط 0% مجموع آراء: 6 رایرای ها قابل مشاهده است
1- وزنه برداری 30% 2- فوتبال 20% 3- تکواندو 20% 4- والیبال 10% 5- کشتی 10% 6- بستکبال 10% 7- والیبال نشسته 0% 8- زیمناستیک 0% مجموع آراء: 10 رایرای ها قابل مشاهده است
1- پول 60% 2- لباس 20% 3- گل 20% 4- عطر 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- اره 75% 2- نه 25% مجموع آراء: 4 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 60% 2- عالی 20% 3- بد 20% 4- متوسط 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- در خیابان 50% 2- در حسینیه 25% 3- مرثیه 25% مجموع آراء: 4 رایرای ها قابل مشاهده است
1- هئیت دیوانگان علی اکبر 50% 2- هئیت فرج پزشکی 25% 3- هئیت حضرت ابوالفضل 25% مجموع آراء: 4 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خیلی خوب 40% 2- متوسط 20% 3- خوب 20% 4- بد 20% 5- عالی 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 60% 2- بد 20% 3- متوسط 20% 4- عالی 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- 1389 40% 2- قبل از 1388 40% 3- 1390 20% 4- 1388 0% 5- 1391 0% 6- 1392 0% 7- 1393 0% 8- 1394 0% 9- 1395 0% 10- 1396 0% مجموع آراء: 5 رایرای ها قابل مشاهده است
1- خوب 25% 2- بد 25% 3- متوسط 25% 4- عالی 25% مجموع آراء: 4 رایرای ها قابل مشاهده است
1- متوسط 43% 2- بد 29% 3- خوب 14% 4- عالی 14% مجموع آراء: 7 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)