فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 2981


درباره من
خدایا عاصیو خسته به درگاه تو رو کردم
نماز عشق را اخر به خون دل وضو کردم
دلم دیگر به جان امددر این شبهای تنهای بیا بشنو تو فریادی که پنهان در قلو کردم
خدایا گرتودردعاشقی رامی کشیدی
تو هم زجر جدایی را میچشیدی
اگر چون من به ارزوی مرگ میرسیدی
پشیمان میشدی از اینکه عشق افریدی
بگو هرگز سفر کردی ؟
سفر با خون جیگر کردی؟
کسی را بدرقه با چشم تر کردی؟
برای قرص نانی صد خطر کردی؟
نکردی بارالهابا کدامین تجربه برما نظر کردی؟؟


_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*
__*-::-*
_*-::-*
_*-::-*
__*-::-*
____*-::-*
______*-::-*
_________*-::-*
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*

*.#########
..#############
###############
..####################
..##################.#########
.##############################
.################..###############
################################
..###############################
..##################
########........########
############
..###################
.#################
##############
###########
..#########
.#######
#####
..###
.#


.
..


.
.
.

.


..
.
..
....
...
...
....
.
..
.


.
..
.
..
..

.
.

....
....
...
...

....
...
...
....
.
.._______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*
__*-::-*
_*-::-*
_*-::-*
__*-::-*
____*-::-*
______*-::-*
_________*-::-*
______________,*-::-*
_______________,*-::-*
___00_____00,*-::-*
_00000___00000,*-::-*
000000000000000,*-::-*
0000000000000000,*-::-*
_00000000000000,*-::-*
___0000000000,*-::-*
_____00000,*-::-*
_______00,*-::-*
_____0,*-::-*
____*-::-*
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)