فراموش کردم
رتبه کلی: 28


درباره من
آلبوم: پند آموز
هوای یکدیگر را داشته باشید هوای یکدیگر را داشته باشید محبوب همه باش معشوق یکی محبوب همه باش معشوق یکی بعضـی وقتهـا مشکل از خود ماست بعضـی وقتهـا مشکل از خود ماست عمــر زندگی کوتاست عمــر زندگی کوتاست برای خــانه همسایه ات چراغ آرزو کن برای خــانه همسایه ات چراغ آرزو کن غرور غرور یکـی از بازی های مـورد علاقـه بعضـی از مردم یکـی از بازی های مـورد علاقـه بعضـی از مردم خدایـــا آرامشــی می خواهـــم خدایـــا آرامشــی می خواهـــم قضاوت نکنیـــد قضاوت نکنیـــد بعضـــی آدمهــا همیشـــه هستنـــد بعضـــی آدمهــا همیشـــه هستنـــد بــــا کســانی باشیـــد کــه . . . بــــا کســانی باشیـــد کــه . . . ببینیـــد کـارمان به کجـــا کشیـــده ببینیـــد کـارمان به کجـــا کشیـــده به حســـودا احتــرام بگــذاریـد به حســـودا احتــرام بگــذاریـد دار بــزن دار بــزن واحد اندازه گیری فاصله متر نیست!! واحد اندازه گیری فاصله متر نیست!! یک رابطــه مخصوص دو نفر است یک رابطــه مخصوص دو نفر است یک جمله از حسین پنـــاهی یک جمله از حسین پنـــاهی نوشتـــــــه ها بهانـــه است! نوشتـــــــه ها بهانـــه است! خـوب بودن را فـــراموش نکـن خـوب بودن را فـــراموش نکـن من در دنیـــای کســی نیستــم من در دنیـــای کســی نیستــم اگـر وقت نداری حالــم را بپرسی درکت میکنـم ! اگـر وقت نداری حالــم را بپرسی درکت میکنـم ! مدتیـــــه کــــه برعکس شــده مدتیـــــه کــــه برعکس شــده دلمــــو آسمـــانی کـن دلمــــو آسمـــانی کـن خـــــاصّ بـــــودن خـــــاصّ بـــــودن آرامش شب آرامش شب الهــــــــــی الهــــــــــی قبرستـــان هـــا . . . قبرستـــان هـــا . . . من نمی توانـــم بـه ســاز همــه برقصــم من نمی توانـــم بـه ســاز همــه برقصــم سلام دوستان موافقید؟ سلام دوستان موافقید؟ عــروسیت مبــــارک عــروسیت مبــــارک یــــاد گرفتـــــه ام ... یــــاد گرفتـــــه ام ... گـل فــروش گـل فــروش سلام دوستان بعد مدتها آمدم سلام دوستان بعد مدتها آمدم تعجــب نکنیــــد تعجــب نکنیــــد از هــــم دوستــانه جــدا خواهیـــم شد از هــــم دوستــانه جــدا خواهیـــم شد حــلّ می شــود هـر آنچـــه نا آرامـــم می کــرد.. حــلّ می شــود هـر آنچـــه نا آرامـــم می کــرد.. مـــــا بــه نــاز تــو جـــوانی داده ایـــم مـــــا بــه نــاز تــو جـــوانی داده ایـــم یـــه وقتایـــــی بایـــد بــد باشــی . . . یـــه وقتایـــــی بایـــد بــد باشــی . . . زمیـــن خــوردن چــه زیبــاست زمیـــن خــوردن چــه زیبــاست لقمــان بــــــه پــــــــسرش  : لقمــان بــــــه پــــــــسرش : آنجــا کــه به عشّــاق دهی درد محــبت آنجــا کــه به عشّــاق دهی درد محــبت نیــــازی نیست اطرافمـــان پــر از آدم بــاشد نیــــازی نیست اطرافمـــان پــر از آدم بــاشد ریــــــسک ریــــــسک کمکــــم کــن کمکــــم کــن بــرای انســان بــودن بایــد شعــور داشـــت بــرای انســان بــودن بایــد شعــور داشـــت خوشـــا به حــال آنکـــه ... خوشـــا به حــال آنکـــه ... نکات مهم برای سلامتــی شما نکات مهم برای سلامتــی شما چقــــــدر احســاس تنهــــایی میکنــــــم چقــــــدر احســاس تنهــــایی میکنــــــم مـــــــادر دریـــای مـــــحبّت مـــــــادر دریـــای مـــــحبّت فکـــر کن بعد سخن بگـــو فکـــر کن بعد سخن بگـــو
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (0)