فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 54668


درباره من
دور خودت دایره ای بکش
دایره ای به وسعتِ بیخیال بودن
دایره ای که قضاوتهای بی منطقِ دیگران را ، از افکارت تمیز دهد
باور کن هیچ چیز در این جهان برقرار نمی ماند !
اتفاقات برای افتادنند
زبان برای حرف زدن
و لحظه ها برای گذشتن
به همین سادگی !!
همه چیز ، مهیاست تا فقط زندگی کنی .
قضاوت هایشان را بیخیال
اگر زبانی بیهوده چرخیده ؛
دلیلی ندارد فکری هم بیهوده مشغولِ چرایی اش باشد
شاد باش و خوبی کن !
فرصت زیادی نمانده
لحظه ها دارند تمام می شوند
آلبوم: تصاویر پروفایل
                                                                                                                      الکی انلاینیم الکی انلاینیم چقد دلم تنگ شده برا اونموقع ها چقد دلم تنگ شده برا اونموقع ها مادرم مادرم آدم قوی آدم قوی خودتو دوس داشته باش خودتو دوس داشته باش تسلیم نشو تسلیم نشو چشم و دل چشم و دل خودت را... خودت را... از هیچ چیز نمیشه مطمن بود از هیچ چیز نمیشه مطمن بود صبور باش صبور باش آسایش همگانی آسایش همگانی فقط کافیه تو بخوای فقط کافیه تو بخوای باید از نو شروع کرد باید از نو شروع کرد غم  غم خواستن خواستن بزرگترین لذت بزرگترین لذت امشب گزارشات خالیه ی حرکتی کنین اخه حوصلمون ترکید امشب گزارشات خالیه ی حرکتی کنین اخه حوصلمون ترکید امتحان الهی یا انتقام الهی:| امتحان الهی یا انتقام الهی:| بیخیال باشین بیخیال باشین خدا خدا مهربان باشیم مهربان باشیم صبور باش صبور باش واقن ک واقن ک         حواستون به بعضی حرف ها و بعضی کارا باشه چون خیلی وقتا ببخشید کار چسب زخمو نمی کنه ! حواستون به بعضی حرف ها و بعضی کارا باشه چون خیلی وقتا ببخشید کار چسب زخمو نمی کنه ! موفق میشویم موفق میشویم
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات