فراموش کردم
رتبه کلی: 5653


درباره من
سلام
مهتاب ....

مرکزی ساوه
داداشم shahab-off
فکر نکید بچم بیشتر از خیلیاتون حالیمه
رو اعصابم راه برید اعصابتونو شخم میزنم
تیکه کلام: okتو خوبی
مثل همتون
تودنیا زندگی میکنم
تو کودکیم بچه بودم
تو مدرسه درس می خوندم
دختر عصبی نیستم و کاملا برعکس دست به خنده و جوکم خوبه..........
دی ماهیام هم خیلی دوست دارم چون خودم دی ماهیم.......
این عوضی تو هر فیلمی بازی کنه من نگاه میکنم
این عوضی تو هر فیلمی بازی کنه من نگاه میکنم
خاص فقط خداس
خاص فقط خداس
هیچوقت با باباهاتون شوخی نکنید
هیچوقت با باباهاتون شوخی نکنید
منو کتابم همین الان یهویی
منو کتابم همین الان یهویی
خخخخخ
خخخخخ
دختر است دیگر
دختر است دیگر
خخخخخ
خخخخخ
خخخخخ
خخخخخ
هی روزگار
هی روزگار
دیکتاتور اون بچه که
دیکتاتور اون بچه که
نمیزارم
نمیزارم
به سنگینی یک مرگ
به سنگینی یک مرگ
وقتی بچه بودم
وقتی بچه بودم
کاغذ دیواری
کاغذ دیواری
کاغذ دیواری
کاغذ دیواری
کاغذ دیواری
کاغذ دیواری
کاغذ دیواری
کاغذ دیواری
من از اینا میخام
من از اینا میخام
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
دی ماهی
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (0)