فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 2405


درباره من
golbarge kabood►4:37 چهـــره ای مـــاندگـــاردرشهرستان میانه... کـــسی نیست جـــــــزJaafar sineh►0:40 ali baba-tardid(اهنگ جدیدشه)►4:0 این اهنگشوخیلی دوس دارم►4:49 شایداین جمعه بیایدشــــاید...►4:32 ـــــــــــ►3:30 جدیدترین اهنگ علی بابابه نام رهگذر►4:17 چیست فرق ادمی باجانور(خیلی قشنگه حتمن گوش کنیدالبته ممکن خیلیاتون شنیده باشین)►4:31 طرفدارای علی باباگوش کنیداهنگ جدیدشِ هااااا►3:2 یه آهنگ قدیمی ازامیدعلومی►4:48 اهنگ جدیدعمران به نامTole day►3:55 بارون نم نم►3:14 قـــــصّـــــه►3:44 تقدیم داداش گلم علی.قاف ک امروزتولدش►5:3 تنهایی►3:21 آهنگ جدیدعلی بابا►4:12 من این آهنگوخیلی دوس دارم مخصوصن قسمت رپشو (شماچطور؟؟؟؟؟؟)►4:2 گوش کنیدقشنگه(ممنون)►4:55 دلم باهاته...►3:12 "خدمت"►5:31 نویسنده خداست...►3:18 seni seviyorum(این اهنگوخیلی دوس دارم)►3:54 zakhme kohne►4:38 امیرنایت ولف►3:42 pari daryaei-ali baba►4:11 این اهنگوتقدیم کسی کنیدک دوسش دارید►3:14 گوش کنیدخواهشن.قدیمیه ولی قشنگه►5:30 کیابااین اهنگ خاطره دارن؟؟منکه دارم►4:59 تقدیم ب داداش گلم►3:40 dardo del►3:44 eshghe to ham khaene...►2:55 چرابامن؟؟؟؟►4:3 رقص گروهی...►2:8 خنده دار►1:31 ی آهنگ دیس لاوباحال►3:3 باولوم زیادگوش کنید.►3:46 ی آهنگ قدیمیه باحال.►4:18 bidaram►3:51 حتمن گوش کنین.خودم ک خیلی دوس دارم►3:51 آهنگ جدیدعلی فادربنام دل نوشته...►4:27 گوش کنین جیگرتون حال بیاد►3:53 ali baba eshghe mn►4:38 تقدیم ب کسایی ک امروزتولدشونه.►3:53 delam khosh nis►3:22 man baalaamازtohi►3:17 nakhand►4:26 تقدیم ب مرتضای عزیز.روحش شاد►6:5 حتماگوش بدین خیلی قشنگه►3:52 چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)