فراموش کردم
رتبه کلی: 289


درباره من
السلام علیک یا علی بن ابیطالب اسدالله الغالب
در عمق عالم صراط به صورت شخص نمود دارد
به هر حال خداوند انسان را در عدل، در أحسن تقویم و در بهترین جایگاه ها یعنی بهشت (یا بر صراط) خلقت فرموده است ولی به دلایلی انسانها به قوانین لیل دنیا هبوط داده شده اند. انسان در بهشت و برای بهشت خلق شده بود ولی به دلیل مانع و آفت بزرگی به نام ابلیس(لع) که بر سر راه آدم(ع) و بر سر مسیر برنامه های مُلک خداوندی به وجود آمد، خداوند مشیّت خود را بر این قرار داد که بنی آدم مسیر جبهۀ دنیا را به پیش بگیرند. ابلیس(لع) پس از تکبّر و سر باز زدن از فرمانبرداری آدم(ع)، از خداوند مهلت می خواهد و خداوند هم به او تمام لیل دنیا را مهلت می دهد. ولی خداوند به بهانۀ مهلت دادن به ابلیس(لع) تغییرات عوالمی را ایجاد می کند که سرانجام و ثمرۀ این تغییرات عوالمی هبوط آدم(ع) به دنیا و زایل شدن بهشت ایشان شد. به عبارت دیگر خداوند چگونگی ظهور صراط و بهشت را تغییر می دهد و آن را به صورتی و در ارتفاعی قرار می دهد که شیطنت شیاطین به آن راه نداشته باشد. بله، خداوند بعد از عدم سجدۀ ابلیس(لع) بر بشر، برای اولین بار صراط را مستقیم می کند و می فرماید: «قالَ هذا صِراطٌ عَلی مُستَقیمٌ، إِنَّ عِبادی لَیسَ لَکَ عَلَیهِم سُلطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الغاوینَ».[1] اگر صراط به صورت بهشت نمود داشته باشد، و شیاطین هم وجود داشته باشند، امکان این هست که آنها روزنه هایی برای ورود به بهشت پیدا کنند و این یعنی وجود آفت و ناپاکی در بهشتی که سرتاسر باید سلامت و امنیت باشد؛ و آنچه در که ماجرای بهشت آدم(ع) رُخ داد همین بود که خود این موضوع یکی از درسهای ماجرای آدم(ع) است. یعنی تا زمانی که بدان و بدی ها به طور کامل نابود نشده اند، بهشتی نمی تواند نمود داشته باشد.[2] لذا خداوند از همان ابتدایی که ابلیس(لع) دشمنی خود را آشکار می کند چنین ماجرایی را قرار می دهد و بهشت و صراط را در عمق عالم به صورت صراط المستقیم قرار می دهد. یعنی صراط تا این زمان مستقیم نبود؟ باید گفت که مستقیم کردن صراط به معنای جاده کشی یا ایجاد راهی صاف در عمق عالم نیست! بلکه به این معناست که خداوند صراط را قائم قرار داد. به چه چیزی؟ به آدم(ع). مانند درخت مویی که زیر آن قیّم یا ستونی زده می شود تا قائم بماند و مستقیم شود. مستقیم کردن صراط از زمان آدم(ع) انجام شد یعنی تمام صراط به وجود آدم(ع) قائم شد و همۀ جایگاه ها و شئون با آدم(ع) و به وسیلۀ آدم(ع) تعریف، مشخص و اِعمال می شود. از جمله تغییرات عوالمی دیگری که خداوند به بهانۀ عدم سجدۀ ابلیس(لع) ایجاد می فرماید، مخصوص کردن اسم «اَلغَفُور» و «الرَّحیم» برای انسان هاست تا از مجرای اسم «اَلغَفُور» از ظلمات اشتباهات و گناهان بالا بیایند و با اسم «الرَّحیم» آنقدر اوج بگیرند و بالا بروند تا بتوانند بر صراط قرار بگیرند.[3]

اگر صراط المستقیم یعنی مجموعه جایگاه ها و شئون حقّی که خداوند قرار داده است تمام این شئون و جایگاه ها را خلیفة الله مجرائیّت می کند و وضع می کند. لذا از زمان آدم(ع) اگر کسی بخواهد که بر صراط المستقیم قرار بگیرد باید به سوی خلفای الهی بیاید، چرا که آنها صراط المستقیم می باشند، وجود آنها «صراط أقوم» است. این همان چیزی است که امیرالمؤمنین(ع) می فرماید: «أنَا الصِّراطُ المُستَقیم»،[4] یا در ادعیه می خوانیم که «أَنتُمُ الصِّرَاطُ الأَقوَم».[5]

تمام این مسیر را جلو آورده شدیم که به اینجا برسیم که اهل بیت(ع) صراط هستند و خداوند این موضوع را در قرآن به وضوح بیان فرموده است. آنجایی که می فرماید: «یس، وَ القُرآنِ الحَکیمِ. إِنَّکَ لَمِنَ المُرسَلینَ. عَلی صِراطٍ مُستَقیمٍ».[6] بله، علی ابن ابیطالب(ع) صراط المستقیم می باشد. وجود ایشان همان بهشت خداوندی است و همۀ شئون و جایگاه ها در وجود علی(ع) تعریف می شود، با علی(ع) سنجیده می شود و به وسیلۀ علی(ع) جَعل می گردد؛ «عَلی هُوَ الصِّراطُ المَستَقیم».[7]

در آیات پایانی سورۀ تکویر نیز این موضوع به زیبایی بیان شده است: «فَأَینَ تَذهَبُونَ»، پس به کجا میروید؟ «إِن هُوَ إِلاّ ذِکرٌ لِلعالَمینَ»، «لِمَن شاءَ مِنکُم أَن یَستَقیمَ»؛ او ذکر است، برای هر کسی که می خواهد قائم شود، مستقیم شوند و در بهترین جایگاه ها قرار بگیرد. این «هُوَ» به امیرالمؤمنین(ع) بر می گردد[8] و به وسیله ایشان است که عالمیان مستقیم می شوند و بر صراط قرار می گیرند.

ظهورات مختلف صراط
«صراط» قبل از هبوط به صورت بهشت نمود داشت که بهشت وجود اهل بیت(ع) است. پس از آن، در لیل دنیا به صورت «صراط المستقیم» ظاهر شد که آن وجود مبارک امیرالمؤمنین(ع) می باشد. در آخرالزمان به صورت «صراطِ السَّوِیّ» خواهد بود که وجود امام مهدی(عج) است.[9] از آنجا به بعد نیز به صورت «دارُ السَّلام»[10] یا «جَنَّةٍ عَرضُهَا السَّماواتُ وَ الأَرض»[11] خواهد بود که باز وجود نازنین و مبارک و مقدس اهل بیت(ع) می باشد. پس از آن نیز «صِراطِ الجَحیم»[12] هم داریم که آن نیز نمود غضب اهل بیت(ع) می باشد.

صراط یعنی ولایت امیرالمؤمنین(ع)
در ابتدای متن گفته شد که طبق آیۀ 161 سورۀ انعام صراط المستقیم یعنی دین قَیِّم و یا ملّت ابراهیم حنیف! الآن با توجه به توضیحاتی که داده شد صراط المستقیم ولایت اهل بیت(ع) و هر آنچیزی که امام و ولیّ عالم می فرماید. در این صورت دین قَیِّم و ملّت ابراهیم حنیف توضیح بیشتر و نمود صراط المستقیم در دنیا می شود.

همچنین زمانی که در سورۀ حمد می خوانیم: «اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیمَ، صِراطَ الَّذینَ أَنعَمتَ عَلَیهِم»، قسمت دوم، توضیح قسمت اول می باشد؛ «اَلَّذینَ أَنعَمتَ عَلَیهِم» همان «مُستَقیمونَ عَلَی الصِّراط» می باشند یا صراط المستقیم همان جایی است که نعمات خداوندی بر آن قرار دارند. نعماتی که خداوند در بهشت برای انسان در نظر دارد از مسیری نزدیک تر، راحت تر و سریع تر به نام صراط المستقیم در اختیار انسان ها قرار می دهد. یعنی به جای اینکه انسان ها بخواهند مسیر عوالم را تا ملکوت بالا بروند و یا آنقدر منتظر بمانند تا سیر نشئات جلو برود تا بهشتی برپا گردد و صراط ظهور پیدا کند، صراط را مستقیم قرار می دهد و در قالب شخصی به نام خلیفة الله در معرض همگان قرار می دهد. تمام مفاهیم عوالمی ونشئاتی در دنیا در قالب اشخاص نمود دارد و مفهوم صراط و صراط المستقیم نیز اینگونه است. صراط المستقیم همان خلیفة الله است، همان ولیّ الهی است که اگر انسان معرفت صحیح نسبت به او داشته باشد و تحت فرمانبرداری و حرفشنوی او قرار بگیرد این یعنی بر صراط قرار گرفتن.

آنچه که تاکنون در معارف اسلامی تبیین نشده است و جامعۀ تشیّع از نور آن تغذیه نگردیده است، نگریستن به آیات قرآن از منظر اهل بیت(ع) است. تا زمانی که ما صرفاً براساس علم لغت و صرف و نحو به قرآن نگاه می کنیم نمی توانیم به این نتیجه برسیم که همۀ مفاهیم در وجود اهل بیت(ع) قرار دارند و نمی توانیم به ایشان نسبت بدهیم. بله، نمی توانیم در کتابهای تفسیریمان بنویسیم که صراط علی(ع) است!؟

خداوند را به خاطر همۀ عطاهایش که هیچ کدام بر اساس استحقاق ما نبوده است بلکه از لطف و رحمتش است بسیار شکر می کنیم.وَ صَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّم
پسر حزب اللهی

همونیه که تعصب داره، اعصاب هم داره.
همونیه که ریش داره، ریشه هم داره.
همونیه که میل داره ،تحمل هم داره.
همونیه که دوست داره،اما دوست دختر نداره.
همونیه که همیشه فریادش تو گلوش میمونه اما با هر فریادی هم صدا نمیشه.
بعله!!! درکت میکنم "برادر"...
یادت نره در جمهوری اسلامی همه آزادند الا بچه حزب اللهی ها
((شهید آوینی))
,,,,,,
,,,,,,
تایید اجتماعی
تقدیم به کسانی که دل نگرانی انتخاب شدن کاندید همیشه قانون مدار و محبوب ،این روزها وادارشان کرده تا دست به دامن شایعه سازی و انگشت گذاشتن بر روی موضوعات نادرست و غلط و تغییر واقعیت و تحریف و بزرگنمایی مسایل نامرتبط به امر نمایندگی باشند تا از این طریق به خواسته خود برسند حتی با دانستن این موض...
تاریخ درج: ۹۴/۱۰/۲۴ - ۰۲:۵۰ 4 نظر , 243 بازدید
باز در این شهر درمانده و غریب من چه خبر است ؟ ؟
چه شده؟ مگر شهر من کم مشکل داشت که فرمانداری که هنوز نیامده بود رفت.چطور شد رفت .چه بی خبر یک روزه اعلام شد ویک روزه تودیع ومعارفه شد.باید دست به دامن چه کسی بشویم خدا میداند.خدایا رحمی به شهر من که غیر تو رحم کننده ای به این شهر یتیم نیست؟؟؟؟...
تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۲۸ - ۰۳:۱۸ 25 نظر , 177 بازدید
دعای حلاج :
دعای حلاج :
توافق هسته ای مبارک..
توافق هسته ای مبارک..
افسار پاره؟؟
افسار پاره؟؟
...
...
بعضی ها احساس میکنند که؟
بعضی ها احساس میکنند که؟
اگر عاشق نیستین نخونین....
اول بذار کلیپ پخش بشه.... چراغ خانه ام خاموش است...... رفتیو تنهایم گذاشتی در میان خیل تنهایی ها.... حالا شمار روز های بی تو از دستم رفته..... تو که همه ی وجود من بودی...... درمیان خ...
آوانسیان تاریخ درج: ۹۴/۰۱/۱۲ - ۱۷:۴۷ 82 نظر , 391 بازدید
حواست هست که چه شده؟
حواست هست که چه شده؟
تابـــوت کشـی نکنید؟
بنام الله پاسدارخون زهرا یاد خاطره ای افتادم از مرحوم حاج تقی شریعتی پیرغلام دربار مولا که می گفت در زمان حکومت رضاشاه ملعون یک سال(محرم حسینی)با عید نوروز به یک دهه افتاده بود رضاشاه اعلام کرده بود که امسال عید را مردم باید بگیرند وبی خیال محرم وعزاداری شوند وهیچکس حق ندارد عزاداری کند واز قر...
تاریخ درج: ۹۳/۱۲/۲۹ - ۲۳:۱۷ 93 نظر , 318 بازدید
داغچیلار بایرامی - جشن کوهنوردان در جمعه آخر سال
داغچیلار بایرامی - جشن کوهنوردان داغچیلار بایرامی همانگونه که از نامش پیداست یک رویداد صرفا ورزشی ، فرهنگی و زیست محیطی می باشد و هدف از اجرای آن شکر گزاری کوهنوردان به خاطر یکسال تلاش و اجرای برنامه های کوهنوردی از درگاه خداوند متعال می باشد و از اهداف این برنامه : &...
گروه کوهنوردی قافلانتی تاریخ درج: ۹۳/۱۲/۲۸ - ۰۱:۲۲ 36 نظر , 312 بازدید
...
...
این جماعت دوست داشتنی
این جماعت دوست داشتنی
افکارش طرفدار باز هم دارد؟؟
افکارش طرفدار باز هم دارد؟؟
صدای غربت مولا
صدای غربت مولا
...
...
رهبری میگوید انقلاب فرهنگی.؟وای به حال ما بوی ارتجاع فرهنگی میاید
رهبری میگوید انقلاب فرهنگی.؟وای به حال ما بوی ارتجاع فرهنگی میاید
نکات ظریف را مردی بنام ظریف زیاد از یاد میبرد؟
نکات ظریف را مردی بنام ظریف زیاد از یاد میبرد؟
هر چه بگویند زیباست'.'..اما ما باید هیچ نگوییم
هر چه بگویند زیباست'.'..اما ما باید هیچ نگوییم
1- تــــلاوت تــرتــیـــل 84% 2- تــــلاوت تــحـقـیـق 16% ارسال کننده: علی قربانی مجموع آراء: 310 رایرای ها قابل مشاهده است
منیژه که اینگونه میگفت.پس چرا حامیانش اینگونه نیستند
منیژه که اینگونه میگفت.پس چرا حامیانش اینگونه نیستند
آقای شهردار، تو که بدقول نبودی !
آقای شهردار، تو که بدقول نبودی ! 2سال پیش در چنین روزهایی بود که آقای امامی خبر برچیده شدن دکه ای در خیابان طالقانی را به تصویر کشید. آن روزها شاید رضا امامی و سایر شهروندان(من جمله من) به اتفاق از این حرکت نه چندان دلپسند شهردار حمایت کردند ، اما بفردای وعده های کذایی او نمی اندیشی...
تشنه لبان عاشق تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۱۸ - ۱۴:۲۷ 19 نظر , 304 بازدید
آرزوی بزرگ، مانع بندگی
آرزوی بزرگ، مانع بندگی قرائت[1] آیات مبارکه سوره هود(84-86) أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ وَ إِلَی مَدیَنَ أَخَاهُم شُعَیباً قَالَ یَا قَومِ اعبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُم مِن إِلهٍ غَ...
مولای یا مولای انت الغنی تاریخ درج: ۹۳/۱۰/۱۲ - ۰۳:۰۵ 2 نظر , 264 بازدید
تلنگر:آقای نماینده کجا تشریف دارید؟
بسمه تعالی وقتی قلم به نگاشتن این مطلب برآوردم نخواسته این مطلب بر ذهنم پوتک وار کوبیده شد...
امین کریمپور تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۱۷ - ۱۳:۱۲ 64 نظر , 253 بازدید
چرا در این همه سال اکثرا نمیفهمند
چرا در این همه سال اکثرا نمیفهمند
حیا را که نفهمی....؟
حیا را که نفهمی....؟
فضائل حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب
1-پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : علی با حق است و حق با علی و از هم جدا نمیشوند تا کنار...
آوانسیان تاریخ درج: ۹۳/۱۱/۰۸ - ۰۰:۳۱ 92 نظر , 552 بازدید
سایه !
سایه !
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات سایت و اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی urg.ir
کاربران آنلاین (1)