فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 2277


درباره من
حسین جان
برسنگ مزار همه کس نام
نویسند
من گم شده ی عشق توام نام
ندارم
1- هیچکدام انتخاب نمی شوند 68% 2- فقط مددی انتخاب میشود 14% 3- فقط حسینی انتخاب میشود 14% 4- هردوانتخاب میشوند 5% مجموع آراء: 22 رایرای ها مخفی است
1- حاج محمدباقرمنصوری 44% 2- سیدمحمدعاملی 29% 3- حاج نادرجوادی 24% 4- طاهرقلندری 4% مجموع آراء: 55 رایرای ها قابل مشاهده است
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (2)