فراموش کردم
رتبه کلی: 60


درباره من
اینجانب متاهل
مدرک کارشناس ارشد
28 سال سابقه کار
عضوسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
همچنین عضو انجمن برنج کشور و...
سعی دارم بادرج مطالب علمی وعملی وکاربردی در رفع مشکلات کشاورزی منطقه و همشهریان زحمتکش میانه ایم مؤثر باشم
آلبوم: کارگاه آموزشی
کلوچه خالصه میانه کلوچه خالصه میانه کلوچه خالصه میانه کلوچه خالصه میانه توزیع پوستر ونشریات آموزشی به کشاورزان توزیع پوستر ونشریات آموزشی به کشاورزان کارگاه آموزشی در روستای قویجاق میانه کارگاه آموزشی در روستای قویجاق میانه کارگاه آموزشی در روستای قویجاق میانه کارگاه آموزشی در روستای قویجاق میانه گارگاه آموزشی گارگاه آموزشی توزیع پوستر ونشریات آموزشی به کشاورزان توزیع پوستر ونشریات آموزشی به کشاورزان کارگاه آموزشی نحوه کنترل مینوز گوجه فرنگی کارگاه آموزشی نحوه کنترل مینوز گوجه فرنگی کارگاه آموزشی نحوه کنترل مینوز گوجه فرنگی کارگاه آموزشی نحوه کنترل مینوز گوجه فرنگی گارگاه آموزشی مینوز گوجه فرنگی گارگاه آموزشی مینوز گوجه فرنگی آموش سر مزرعه کشت جالیز به روش نواری آموش سر مزرعه کشت جالیز به روش نواری آموش سر مزرعه کشت جالیز به روش نواری آموش سر مزرعه کشت جالیز به روش نواری آموش سر مزرعه کشت جالیز به روش نواری آموش سر مزرعه کشت جالیز به روش نواری گلخانه در میانه گلخانه در میانه کشت مزرعه جالیز به روش نواری کشت مزرعه جالیز به روش نواری
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)