فراموش کردم
رتبه کلی: 60


درباره من
اینجانب متاهل
مدرک کارشناس ارشد
28 سال سابقه کار
عضوسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
همچنین عضو انجمن برنج کشور و...
سعی دارم بادرج مطالب علمی وعملی وکاربردی در رفع مشکلات کشاورزی منطقه و همشهریان زحمتکش میانه ایم مؤثر باشم
آلبوم: سبزی وصیفی
آبیاری سبزی وصیفی آبیاری سبزی وصیفی فلفل زرد فلفل زرد سبزی وصیفی سبزی وصیفی مزرعه صیفی در میانه مزرعه صیفی در میانه مزرعه صیفی در میانه مزرعه صیفی در میانه خزانه نشاء صیفی جات در میانه خزانه نشاء صیفی جات در میانه خزانه نشاء صیفی جات در میانه خزانه نشاء صیفی جات در میانه خزانه نشاء صیفی جات در میانه خزانه نشاء صیفی جات در میانه خزانه نشاء صیفی جات در میانه خزانه نشاء صیفی جات در میانه برداشت گوجه فرنگی از مزارع میانه برداشت گوجه فرنگی از مزارع میانه سبزی وصیفی سبزی وصیفی
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)