فراموش کردم
رتبه کلی: 60


درباره من
اینجانب متاهل
مدرک کارشناس ارشد
28 سال سابقه کار
عضوسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
همچنین عضو انجمن برنج کشور و...
سعی دارم بادرج مطالب علمی وعملی وکاربردی در رفع مشکلات کشاورزی منطقه و همشهریان زحمتکش میانه ایم مؤثر باشم
آلبوم: حفظ نباتات
موش صحرائی موش صحرائی موش صحرائی موش صحرائی تریپس پیاز تریپس پیاز تریپس پیاز تریپس پیاز تریپس پیاز تریپس پیاز کنترل شته توسط مورچه کنترل شته توسط مورچه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه غربالی زردآلو بیماری لکه غربالی زردآلو سفیدک سطحی مو سفیدک سطحی مو سفیدک سطحی مو سفیدک سطحی مو آشنایی با سفیدک داخلی مو آشنایی با سفیدک داخلی مو آشنایی با سفیدک داخلی مو آشنایی با سفیدک داخلی مو شته شته کنترل بیولوژیکی کنترل بیولوژیکی شته شته بازدید ازمناطق آلوده به سن گندم بازدید ازمناطق آلوده به سن گندم کنترل سن گندم در منطقه کنترل سن گندم در منطقه سوسک سیاه گندم سوسک سیاه گندم کرم سیب کرم سیب کرم سیب کرم سیب کرم سیب کرم سیب سفیدک سطحی سیب سفیدک سطحی سیب سفیدک سطحی سیب سفیدک سطحی سیب سفیدک سطحی سیب سفیدک سطحی سیب سفیدک سطحی سیب سفیدک سطحی سیب مینوز کله گرد برگ سیب مینوز کله گرد برگ سیب مینوز کله گرد برگ سیب مینوز کله گرد برگ سیب سوسک گرده خوار سوسک گرده خوار سمپاشی مزارع گندم میانه بر علیه آفت سن گندم سمپاشی مزارع گندم میانه بر علیه آفت سن گندم سمپاشی مزارع بر علیه آفت سن گندم سمپاشی مزارع بر علیه آفت سن گندم ضایعات میوه ورعایت بهداشت باغ ضایعات میوه ورعایت بهداشت باغ کنترل بیولوژیکی کنترل بیولوژیکی شته شته کود حیوانی کود حیوانی موش صحرائی موش صحرائی بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه بیماری لکه سیاه سمپاشی درختان سمپاشی درختان سمپاشی مزارع سمپاشی مزارع موش صحرائی موش صحرائی موش صحرائی موش صحرائی بیماری سیاهک آشکار گندم بیماری سیاهک آشکار گندم موش صحرائی موش صحرائی کشاورزی - حفظ نباتات( اطلاعیه مهم خسارت آفت خطر ناک شب پره مینوز گوجه فرنگی در مزارع میانه) علمی کار کشاورزی - حفظ نباتات( اطلاعیه مهم خسارت آفت خطر ناک شب پره مینوز گوجه فرنگی در مزارع میانه) علمی کار
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (3)