فراموش کردم
رتبه کلی: 60


درباره من
اینجانب متاهل
مدرک کارشناس ارشد
28 سال سابقه کار
عضوسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجانشرقی
همچنین عضو انجمن برنج کشور و...
سعی دارم بادرج مطالب علمی وعملی وکاربردی در رفع مشکلات کشاورزی منطقه و همشهریان زحمتکش میانه ایم مؤثر باشم
آلبوم: جالیز
هندوانه مکعبی هندوانه مکعبی هندوانه مکعبی هندوانه مکعبی کشت مزرعه جالیز به روش نواری کشت مزرعه جالیز به روش نواری مزرعه جالیز در میانه برروش آبیاری نواری مزرعه جالیز در میانه برروش آبیاری نواری مزرعه جالیز در میانه برروش آبیاری نواری مزرعه جالیز در میانه برروش آبیاری نواری مزرعه جالیز در میانه برروش آبیاری نواری مزرعه جالیز در میانه برروش آبیاری نواری مزرعه جالیز در میانه برروش آبیاری نواری مزرعه جالیز در میانه برروش آبیاری نواری کشت زیرنایلونی جالیز- به روش مالچ کشت زیرنایلونی جالیز- به روش مالچ کشت زیرنایلونی جالیز- به روش مالچ کشت زیرنایلونی جالیز- به روش مالچ
چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات
کاربران آنلاین (1)